Katedre

Katedra je temeljna organizacijska jedinica akademsko-nastavnog podsustava EFFECTUS-a koja se osniva za srodne studijske discipline (predmete), unutar koje nastavno i suradničko osoblje uključeno u nastavni proces na studijima ostvaruje svoje akademske i razvojne aktivnosti iz znanstvenog i stručnog područja iz srodnih studijskih disciplina kojima pripada.

Katedra razvija znanstveni i stručni rad u jednom znanstvenom polju i/ili interdisciplinarnom znanstvenom području.

Katedre se ustrojavaju unutar studija i suradnjom među studijima te objedinjuju srodne nastavne predmete s predmetima užeg ili posebnog stručnog područja.

O ustroju katedri, rasporedu studijskih disciplina (predmeta) po katedrama, o njihovom pripajanju te ukidanju kao i o rasporedu članstva u njoj dekan donosi posebnu odluku.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu