Odbor za kvalitetu

Nadležno tijelo sustava za osiguranje kvalitete na Visokom učilištu Effectus – visokoj školi za financije i pravo je Odbor za kvalitetu. Odbor djeluje u koordinaciji s ostalim tijelima i službama EFFECTUS-a, a odgovoran je za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja EFFECTUS-a. Odbor ujedinjuje i koordinira sve aktivnosti vezane za kvalitetu te ima slobodu prilagodbe postupaka sustava za kvalitetu sukladno potrebama EFFECTUS-a.

Odbor ima najmanje četiri člana.

Radom Odbora za kvalitetu rukovodi član Uprave nadležan za upravljanje kvalitetom koji je ujedno i predsjednik Odbora.

Prodekan na nastavu i studijske programe član je Odbora.

Jedan član Odbora je stručni suradnik za kvalitetu.

Jednog člana Odbora iz redova studenata bira studentsko predstavničko tijelo na razdoblje od dvije godine.

Ostali članovi Odbora mogu biti iz reda predstavnika nastavnika, asistenata, studenata i vanjskih dionika (eksperti za sustave kvalitete, Alumni, poslovni partneri). Ostale članove Odbora imenuje Stručno vijeće na razdoblje od 2 godine.
Član Uprave nadležan za upravljanje kvalitetom, prodekanica za nastavu i studijske programe i Stručni suradnik za kvalitetu članovi su Odbora dok im traje mandat, odnosno dok im traje funkcija na kojoj su imenovani.

Članovi Odbora za kvalitetu redom kako slijedi:

  1. dr.sc. Đuro Horvat – član Uprave nadležan za upravljanje kvalitetom – predsjednik Odbora
  2. Jelena Uzelac, dipl.iur. – Prodekanica za nastavu i studijske programe
  3. Tina Marfan, mag.iur. – Stručna suradnica za kvalitetu
  4. Marko Lukač – predstavnik studenata
  5. Ljiljana Kristijan Ivanek – vanjski dionik, ekspert za sustav kvalitete

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu