Odbor za kvalitetu

Nadležno tijelo sustava za osiguranje kvalitete na EFFECTUS-u je Odbor za kvalitetu. Odbor djeluje u koordinaciji s ostalim tijelima i službama EFFECTUS-a, a odgovoran je za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja EFFECTUS-a. Odbor ujedinjuje i koordinira sve aktivnosti vezane za kvalitetu te ima slobodu prilagodbe postupaka sustava za kvalitetu sukladno potrebama EFFECTUS-a.

Odbor ima najmanje četiri člana.

Radom Odbora za kvalitetu rukovodi predstavnik Uprave za kvalitetu koji je ujedno i predsjednik Odbora.

Prodekan na nastavu i studijske programe član je Odbora.

Jedan član Odbora je stručni suradnik za kvalitetu.

Jednog člana Odbora iz redova studenata bira studentsko predstavničko tijelo na razdoblje od dvije godine.

Ostali članovi Odbora mogu biti iz reda predstavnika nastavnika, asistenata, studenata i vanjskih dionika (eksperti za sustave kvalitete, Alumni, poslovni partneri). Ostale članove Odbora imenuje Stručno vijeće na razdoblje od 2 godine.
Član Uprave nadležan za upravljanje kvalitetom, prodekan za nastavu i studijske programe i Stručni suradnik za kvalitetu članovi su Odbora dok im traje mandat, odnosno dok im traje funkcija na kojoj su imenovani.

Članovi Odbora za kvalitetu redom kako slijedi:

  1. dr.sc. Amina Ahec Šonje – predstavnik Uprave za kvalitetu – predsjednik Odbora
  2. dr.sc. Aljoša Šestanović – prodekan za nastavu i studijske programe
  3. Marko Lukač – stručni suradnik za kvalitetu
  4. Kristina Vukelić – predstavnik studenata

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu