Strategija 2016.-2020.

U skladu s deklariranom vizijom i misijom, pozitivnim elementima dosegnutog razvoja, uvažavanja promjena u okruženju te anticipiranja nadolazećih promjena, Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo je dokumentom Strateški okvir razvoja 2016. – 2020. utvrdila tri strateška cilja te razradila koncept programskog razvoja u promatranom razdoblju.

Prilikom određivanja strateških ciljeva za razdoblje 2016. – 2020. bilo je potrebno uvažiti da je Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo uspješno ostvarila ciljeve koji su bili zacrtani dokumentom Strateški okvir razvoja 2011. – 2015. Tijekom tog razdoblja Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo je izgradila jedinstvene studijske programe povezujući znanstvene discipline financije i pravo, nastavni model temeljen na akademskoj izvrsnosti i koji se prepoznaje po malim skupinama i interaktivnoj nastavi i s kontinuiranim nastojanjem za prijenosom praktičnog znanja i iskustava. Ovako opisane akademske aktivnosti podržavane su kvalitetnim i stručnim poslovnim sustavom, što je sveukupno rezultiralo u prepoznavanju i tržišnom pozicioniranju Visokog učilišta Effectus – visoke škole za financije i pravo kao jedinstvene i respektabilne ustanove visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Također, unatoč teškoj ekonomskoj situaciji s kojom je suočeno cjelokupno društvo, Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo je u razdoblju 2001. – 2015. uspijela u ostvarenju svojih zacrtanih ciljeva pri čemu se oslonila i vodila svojim dugoročnim ciljevima:

  • postaviti nove standarde kvalitete i akademske uspješnosti koji mogu poslužiti kao benchmark ostalim akademskim institucijama u Hrvatskoj i regiji.
  • osigurati financijsku stabilnost i sposobnost trajnog poslovnog djelovanja uz kontinuirano povećanje razine kvalitete i standarda Visokog učilišta Effectus – visoke škole za financije i pravo kao ustanove visokog obrazovanja.

Višegodišnje recesijsko razdoblje, gubitak radnih mjesta, kao i pad općega životnog standarda neminovno su imali za posljedicu i gubitak povjerenja u prednosti visokoga obrazovanja. Međutim ta činjenica, kao i opća situacija u gospodarstvu, nisu smanjili radne ambicije i predanost Visokog učilišta Effectus – visoke škole za financije i pravo postizanju ciljeva. U navedenom je razdoblju Visoko učilište Effectus – visoke škole za financije i pravo iz godine u godinu kontinuirano povećavala broj upisanih studenata što pokazuje da ju okruženje prepoznaje kao instituciju koja uspješno odolijeva recesijskoj situaciji hrvatskog gospodarstva. Ključni faktori tog uspjeha prepoznaju se u činjenici da je Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo nositelj mentalnog sklopa uspjeha, kvalitete, izvrsnosti i potpune predanosti postizanja zacrtanih ciljeva.

Na temeljima prethodno opisane prve faze (faza nastajanja, građenja i rasta  ustanove visokog obrazoavnja) usvojen je novi strateški okvir za sljedeće razdoblje. Taj strateški okvir ukazuje na potrebu nastavljanja kretanja u smjerovima koji su zacrtani u prethodnom razdoblju i čini strateško usmjerenje daljnjeg razvoja vrhunske ustanove visokog obrazovanja. Bit će to razdoblje daljnjeg razvoja i rasta, unapređenja, nadgradnje i širenja mogućnosti i razdoblje izazova na koje je Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo spremna odgovoriti.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu