Zaposlite Effectusovca

Svi studijski programi koje EFFECTUS izvodi dizajnirani su na način da studentima omogućuju stjecanje relevantnih znanja i praktičnih vještina s ciljem efikasnog uključivanja u radnu okolinu.

Studenti EFFECTUS-a trebaju odražavati korporativnu kulturu institucije. Kororativna kultura zasniva se na fokusiranosti na posao, definiranju i ostvarivanju ciljeva i osobnom zadovoljstvu postignutim.  Važno nam je da poslodavci prepoznaju ove kvalitete kod zapošljavanja Effectustovaca.

 

PRIMJERI POSLOVA ZA KOJE SU STUDENTI OSPOSOBLJENI:

Završen studij Financije i pravo

 • upravni i neupravni poslovi u sustavu državne uprave i lokalne uprave i samouprave
 • računovodstveni poslovi u bankama, štedionicama, fondovima, osiguravajućim društvima i drugim financijskim institucijama,
 • računovodstveni poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija,
 • brokerski i dilerski poslovi na robnim burzama, burzama vrijednosnica, novčanim tržištima i burzama usluga (u zemlji i u inozemstvu),
 • poslovi u računovodstvenim servisima,
 • financijski poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija,
 • poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.,
 • financijski poslovi u okviru financijskih institucija, banaka, štedionica, fondova, osiguravajućih društava i slično,
 • poslovi računovodstva i financija u državnoj upravi
 • svi tipični pravnički poslovi u trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, sindikatima i drugim organizacijama (radi ilustracije, navest ćemo samo karakteristične vrste poslova: izrada općih i pojedinačnih normativnih akata – pravilnika, pravnih akata, odluka i statuta, obavljanje administrativnih i kadrovskih poslova iz domene radnog i socijalnog prava unutar sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova)
 • izrada prijedloga i nacrta poslovnih ugovora
 • poslovi registracije i statusnih promjena u trgovačkim društvima i ustanovama
 • savjetnički pravni poslovi u ministarstvima, odnosno tijelima državne vlasti
 • pravni poslovi u okviru financijskih institucija, banaka, štedionica, fondova, osiguravajućih društava i slično
 • savjetnički pravni poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.
 • savjetnički poslovi u okviru pojedinih resora unutar ministarstava, uključujući i upravni i inspekcijski nadzor nad područjem kojim se određeno ministarstvo i njegove uprave bave.

Završen studij Menadžment financija

 • financijski poslovi u svim vrstama poduzeća, ustanova i institucija,
 • poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.,
 • financijski poslovi u okviru financijskih institucija, banaka, štedionica, fondova, osiguravajućih društava i slično,
 • poslovi menadžment konzaltinga u sektoru financija i računovodstva,
 • poslovi financiranja i kreditiranja gospodarskih projekata,
 • poslovi upravljanja investicijskim fondovima ili slični poslovi koji zahtjevaju trgovanje vrijednosnim papirima ili upravljanje portfeljem,
 • samostalno upravljanje financijama poduzeća,
 • upravljanje poslovima revizije i unutarnje kontrole,
 • izrada financijskih planova,
 • upravljanje sektorom računovodstva i računovodstvenih poslova,
 • poslovi upravljanja projektima u bankarskom, investicijskom, brokerskom, osiguravajućem, te drugim gospodarskim sektorima,
 • financijski konzaltng pri izradi prijedloga i nacrta poslovnih ugovora,
 • savjetnički financijski poslovi u poduzećima koja se bave financijskim konzaltingom, financijskim analizama, izradom poslovnih planova i investicijskih projekata i dr.,
 • savjetnički poslovi u okviru pojedinih resora unutar ministarstava, uključujući i upravni i inspekcijski nadzor nad područjem kojim se određeno ministarstvo i njegove uprave bave.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu