Modeli plaćanja

Školarina

Prilikom upisa studija, student i EFFECTUS sklapaju Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana. Obveza studenta je podmiriti troškove upisa (upisninu) i godišnju školarinu. Upisnina i godišnja školarina mogu se podmiriti transakcijskim plaćanjem ili uplatom gotovine na žiro-račun EFFECTUS-a, Diners kreditnom karticom odnosno Diners potrošačkim kreditom, kreditnim karticama, debitnim karticama ili drugim potrošačkim kreditom.

 

Visina školarine ovisi o  studiju koji student upisuje te o odabranoj vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja. Model plaćanja utvrđuje se Ugovorom o studiranju.

Troškovi godišnje školarine preddiplomskog stručnog studija iznose od 17.860 kn do 25.000 kn (+ troškovi upisnine od 300 kn), ovisno o odabranom modelu plaćanja i ostvarenim uvjetima za upis.

 

Modeli plaćanja i visina godišnje školarine prilikom upisa prve godine prediplomskog stručnog studija

 

Modeli plaćanja i visina godišnje školarine kod prijelaza s drugog studija upisom na istu godinu preddiplomskog stručnog studija („razlikovni“ studenti)

 

Troškovi godišnje školarine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA iznose od 23.490 kn do 29.000 kn (+ troškovi upisnine od 500 kn), ovisno o odabranom modelu plaćanja i ostvarenim uvjetima za upis.

 

Modeli plaćanja i visina godišnje školarine prilikom upisa prve godine specijalističkog diplomskog stručnog studija

 

Uplaćena školarina za akademsku godinu (za jednu godinu studija) obuhvaća:

• predavanja i vježbe / seminarsku nastavu prema odabrenom studijskom programu i izvedbenom planu nastave;
• međuispite i testove za pojedine predmete prema usvojenom rasporedu i važećim pravilima o studiranju;
• dio obvezne nastavne literature te nastavni materijal, sažetke predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.;
• uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
• uporabu informacijskog sustava EFFECTUS-a;
• uporabu knjižnog fonda biblioteke;
• dio troškova svečane promocije i dodjele diploma nakon uspješnog završetka studija.

 

Školarina ne obuhvaća:

• dopunsku literaturu;
• razlikovne ispite;
• komisijske ispite;
• druge posebne administrativne troškove propisane općim aktima EFFECTUS-a (primjerice, ali ne ograničavajući se na, troškove ponovnog upisa predmeta, troškove produljenja statusa studenta…)
• naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje.

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu