Prijemni ispit

Prijemni ispit

Prijemni ispit namijenjen je:

  • učenicima koji pohađaju završne razrede srednjih škola – četverogodišnje strukovne i umjetničke programe
  • osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje (četverogodišnje strukovne i umjetničke programe), a nemaju namjeru polagati državnu maturu
  • osobama koje su prije 2010. godine završile srednjoškolsko obrazovanje (gimnazijski program ili strukovne odnosno umjetničke srednje škole), a nemaju namjeru polagati državnu maturu
  • te osobama koje su srednjoškolsko obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske, a nemaju namjeru polagati ispite državne maturu

Navedeni kandidati imaju mogućnost izbora između dva načina upisa na Effectus:

  1. polaganjem testa u sklopu prijemnog ispita koji se organizira i provodi na Effectusu iz tri nastavna predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i Engleski jezik) i pisanjem eseja s motivacijskim intervjuom na prijemnom ispitu – esej se piše na zadanu temu iz područja prava ili ekonomije (npr. „Pravo i pravednost”, „Uloga države u gospodarskom životu” i sl.).
  2. kandidat koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis oslobođen je polaganja razredbenog ispita. U tom slučaju, potrebno je donijeti potvrdu o položenom razredbenom ispitu.

POLAGANJE TESTA NA PRIJEMNOM ISPITU

Iz svakog od tri nastavna predmeta (Hrvatski jezik, Matematika i Engleski jezik) se odgovara na 10 (deset) pitanja, odnosno zadataka (Matematika). Ukupno pisanje prijemnog ispita traje 180 minuta.

Svako točno odgovoreno pitanje, odnosno točno riješeni zadatak donosi dvadeset bodova. Ukupni broj bodova koji se može ostvariti na prijemnom ispitu je 600 (10 pitanja/zadataka X 3 predmeta X 20 bodova). Prijemni ispit se smatra položenim ako je kandidat ostvario najmanje 300 bodova (50%).

Za kandidate koji su uspješno položili prijemni ispit izrađuje se lista kandidata i provodi upis u okviru broja slobodnih mjesta.

PISANJE ESEJA S MOTIVACIJSKIM INTERVJUOM U SKLOPU PRIJEMNOG ISPITA

Esej se piše na zadanu temu iz područja prava ili ekonomije (npr. „Pravo i pravednost”, „Uloga države u gospodarskom životu” i sl.).

Na temelju eseja kandidat može ostvariti 300 bodova pri čemu se vrednuje:

  • sposobnost pismenog izražavanja kandidata – max. 50 bodova;
  • argumentirani prikaz vlastitih ideja i stavova o temi eseja – max. 150 bodova;
  • sistematski pristup obradi problema (npr. povezivanje problematike eseja s drugim područjima) – max. 100 bodova.

Na temelju motivacijskog razgovora s povjerenstvom koje čini tri nastavnika Effectus-a, od kojih jedan nastavnik mora biti u nastavnom zvanju višeg predavača ili profesora visoke škole kandidat može ostvariti maksimalno 300 bodova pri čemu se vrednuju kriteriji poput sposobnosti usmenog izražavanja kandidata, preciznost prikaza razloga upisa Effectus-a, vizija zaposlenja nakon završetka studija Effectus-a i/ili daljnjeg obrazovanja i sl.

Nakon održavanja motivacijskog razgovora izrađuje se lista s ukupnim brojem bodova koje je kandidat ostvario na temelju eseja i motivacijskog razgovora te se provodi upis u okviru broja slobodnih mjesta.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu