Nastavnici i suradnici

Darko Karić

Predavač

darko.karic55@gmail.com

Kratki životopis:

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Izrada investicijskog projekta

Izrada investicijskog projekta

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu