Nastavnici i suradnici

Mira Lenardić

Izvanredni profesor

Kratki životopis:
Rođena 1949. u Zagrebu.
Dr.sc. Mira Lenardić od 2014. do 2017. godine obnašala je funkciju dekanice EFFECTUS - studij financije i pravo u Zagrebu.
Više od dva desetljeća aktivna u organiziranom znanstveno-istraživačkom i obrazovnom radu, a bila je imenovana na rukovodeće položaje u državnoj upravi i gospodarskim asocijacijama (dugogodišnja je voditeljica rada Nacionalnog vijeća za konkurentnost). Ekspert je za vođenje i koordiniranje specijalnih strateških projekata, posebno iz područja znanstveno-tehnološke i obrazovne politike, industrijske politike i razvoja, nacionalne i sektorske konkurentnosti te iz područja regionalnog razvoja.
Dr.sc. Mira Lenardić kontinuirano, od 2004. godine djeluje u visokoškolskoj nastavi. Rad u nastavnoj djelatnosti započinje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku kao gost predavač, te na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
Od 2009. godine aktivna je kao nastavnik na stručnim studijima u sustavu stručnog visokog obrazovanja.
Dr.sc. Mira Lenardić doktorirala je 1986 godine na temu „Financiranje znanstvenoistraživačkog rada u SR Hrvatskoj“

 

Bibliografija:
M. Lenardić, Nacionalna i regionalna konkurentnost Hrvatske/National and regional competitiveness of Croatia, Zbornik radova/Conference proceedings, 21. Tradicionalnog savjetovana „Ekonomska politika RH u 2014. Godini“/ 21. Croatian economic association conference on „Economic policy of Croatia 2014“, Hrvatsko društvo ekonomista, 2013, pp (245-275)
Paola Poljak, Ivo Duboković and Mira Lenardić, Reasons and conditions for the systematic implementation of CSR in entrepreneurial companies – application of experiences from a large business system , Proceeding of the ICEL3 conference, Zagreb, 2013, pp. ???
M. Lenardić, Rehabilitation of war-torn areas in Croatia, EST-OVEST, No. 6, 1996 Trieste, pp. 57-81
M. Lenardić, Science and Technology Policy and Academy-Industry Links in Croatia: Structural Problems and their Resolution in “Building New Basis for Innovation the Transformation of the R&D System in Post-Socialist States” (ed A. Webster), UK, 1996, pp. 98-106
M. Lenardić, The Competitiveness and Structural Adjustment in Croatia. Some Experiences”, workshop on “Industrial Rectructuring and its Impact on Regional Development, Rovinj/Zagreb, 1995, pp. 115-127
M. Lenardić, The Science and technology in the Transition Economy of Croatia: The Changing Academy-Industry Relations: Case study “KONČAR- Technological Park, Ekonomski pregled, Zagreb, 9-10/1994, (pp. 624-635)
S. Radošević, M.Cimeša, M. Lenardić, Konkurentske sposobnosti hrvatskog gospodarstva co-author:, Ekonomski pregled Zagreb 11-12,1993, (pp. 683-716)
M. Lenardić, Tehnološke promjene i njihov utjecaj na razvitak ljudskih potencijala, Ekonomski pregled, Zagreb 5-6, 1993, (pp. 358-372)
M. Lenardić, Organisation of Science and Technology in the Ex-Yugoslav republics, Proceeding of the International Seminar on “Organisational Structure of Science in Europe”, April 27-29,1992, Venice, Italy, UNESCO-ROSTE, Technical Report NO. 11, (pp. 265-281)

 

Predmeti:

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu