Nastavnici i suradnici

Petar-Pierre Matek

Predavač

petar-pierre.matek@inet.hr

Kratki životopis:
Rođen 22.8.1975. u Zagrebu. Nakon završetka XVI Gimnazije u Zagrebu, upisuje studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 1996. godine. Magistrirao je na Université Louis Pasteur u Strasbourgu u Francuskoj 1997. godine na smjeru međunarodnih financija. Nakon završenog magistarskog studija, zaposlio se u Hrvatskoj narodnoj banci gdje je radio na poslovima upravljanja deviznim rezervama. Od 2000. do 2012. godine je zaposlen na različitim funkcijama unutar Grupe Zagrebačke banke d.d., najvećim dijelom u društvu za upravljanje investicijskim fondovima ZB Invest d.o.o. gdje od 2005. do 2012. obnaša funkciju predsjednika uprave. Od 2012. do 2018. godine obnaša dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Fokus njegova interesa su financijski instrumenti, upravljanje imovinom, investicijski proces te metodologija i alati za upravljanje rizicima i analitiku prinosa portfelja. 2002. je stekao pravo korištenja titule CFA (Chartered Financial Analyst) izdane od strane CFA Institute iz Sjedinjenih američkih država, a 2010. pravo korištenja titule CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement) također u sklopu CFA Institute. Od jeseni 2014. održava nastavu kao predavač na Visokom učilištu Effectus. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima, a autor je nekoliko radova iz područja tržišta kapitala koji su objavljeni u domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim publikacijama

 

Bibliografija:
Matek, Petar-Pierre; Galić, Maša. The Impact of Minimum Return Guarantees on Management of Mandatory Pension Funds in Croatia. Finance a uver – Czech journal of economics and finance. 67 (2017), 4; 342-369

Matek, Petar-Pierre; Lukač, Marko; Repač, Vedrana. Performance appraisal of Croatian mandatory pension funds. FIP – Financije i pravo. 4 (2016), 1; 7-30

Matek, Petar-Pierre; Josipović, Ana. Role of depositaries under UCITS V – changes and challenges. Bančni vestnik: revija za denarništvo in bančništvo. 65 (2016), 1-2; 15-18

Matek, Petar-Pierre; Radaković, Maša. Is active management of mandatory pension funds in Croatia creating value for second pillar fund members?. Financial Theory and Practice 39 (2015), 3; 245-278

Matek, Petar-Pierre; Miletić Danijel; Poljak Damjan. Can alternative funds match UCITS success?, Bančni vestnik: revija za denarništvo in bančništvo. 64 (2015), 7-8; 15-18

Cvijanović, Vladimir; Matek, Petar-Pierre. Razvoj tržišta i instrumenata javnog duga u Hrvatskoj. Ekonomija. 11 (2004), 2; 161-189

 

Predmeti:

Financijska tržišta

Pravni okvir financijskih institucija

Pravni okvir financijskih institucija

Tehnike poslovanja vrijednosnim papirima

Trgovanje i investiranje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu