Nastavnici i suradnici

Irena Gizdavčić Plohl

Predavač

irena.gizdavcic@gmail.com

Kratki životopis:
Rođena 01.10.1962. u Splitu, gdje je završila srednjoškolsko obrazovanje u gimnaziji "Marko Marulić", društveno-humanističko usmjerenje.
Diplomirala anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski znanstveni studij lingvistike završila 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na odsjeku za engleski jezik i književnost.

Prevoditeljska karijera (usmeno i pismeno prevođenje) od 1990. godine (područje vanjske trgovine, marketinga, prava u djelatnostima elektroindustrije, strojarske tehnike, telekomunikacija).
Sudski tumač od 1996. godine (usmeno i pismeno prevođenje za sudove, odvjetnike, razne pravne i privatne osobe).
Mentor/predavač u okviru stručne obuke za stalne sudske tumače u organizaciji Društva sudskih tumača i prevoditelja od 2006. godine. Školske godine 2008./2009. predavač nastavnog predmeta Poslovni engleski I. na VPŠ Libertas
Od školske godine 2014./2015. radi kao vanjski suradnik na Visokom učilištu Effectus - visokoj školi za financije i pravo.

Sudjelovala na domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima, ispred Društva sudskih tumača i prevoditelja suorganizator i predavač na međunarodnoj konferenciji pravnih prevoditelja u Opatiji (ožujak 2015.). Područje stručnog interesa: prevođenje u području prava.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Poslovni engleski jezik 1

Poslovni engleski jezik 2

Poslovni engleski jezik 3

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu