Nastavnici i suradnici

Vedran Ceranić

Predavač

vceranic@vsfp.eu

Kratki životopis:
Vedran Ceranić rođen je 16. kolovoza 1983. godine u Zagrebu. Nakon završetka Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu upisuje Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, smjer politologija, gdje je diplomirao 2006. godine obranivši diplomski rad pod nazivom „Poimanje odnosa Crkve i države u dokumentima Drugog vatikanskog koncila“ izrađenog pod mentorstvom prof.dr.sc. Ivana Padjena. Iste godine upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 2011. godine, a po uspjehu studiranja nalazi se među 2 posto najboljih studenata svoje generacije. Za vrijeme studija prava osvojio je dvije Rektorove nagrade i to 2008. godine za rad pod nazivom „Sudski aktivizam i ustavno sudovanje: političke implikacije u komparativnoj perspektivi“ izrađenog pod mentorstvom prof.dr.sc. Branka Smerdela i doc.dr.sc. Đorđe Gardaševića te 2010. godine za rad pod nazivom „Odnos državnog suvereniteta i pravne prirode međunarodnog prava“ izrađenog pod mentorstvom prof.dr.sc. Davorina Lapaša koji mu je priznat za diplomski rad na pravnom studiju.
U akademskoj godini 2008/2009. obnaša dužnost glavnog urednika studentskog časopisa „Pravnik“ i objavljuje redovni 87. broj časopisa „Pravnik“ i posebni broj pod nazivom „Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta“ u suradnji s Katedrom za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pravobraniteljem za djecu. U akademskim godinama 2009/2010. i 2010/2011. kao vanjski suradnik na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvodi seminarsku nastavu na kolegijima Uvod u javno pravo i Pravo javnih medija na studijima politologije i novinarstva.
Od listopada 2011. godine do veljače 2014. godine zaposlen na radnom mjestu odvjetničkog vježbenika u odvjetničkom društvu Žurić i Partneri d.o.o. u Zagrebu. Za vrijeme vježbeničke prakse radi na brojnim pravnim područjima (građansko i trgovačko pravo, ovršno pravo, parnično i izvanparnično procesno pravo, ustavno pravo, javna nabava). Pravosudni ispit položio je u svibnju 2014. godine s posebnom pohvalom Ispitnog povjerenstva za ostvareni uspjeh na pravosudnom ispitu.
Od veljače 2014. godine zaposlen u suradničkom zvanju na radnom mjestu asistenta na Visokom učilištu Effectus – visoka škola za financije i pravo gdje izvodi seminarsku nastavu i vježbe na većem broju pravnih kolegija na preddiplomskom stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Od akademske godine 2014/2015. student poslijediplomskog doktorskog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, smjer ustavno pravo.
Autor većeg broja stručnih radova uglavnom iz područja ustavnog prava.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Javna nabava

Obvezno pravo

Osnove trgovačkog prava

Ovršno pravo

Ovršno pravo

Stvarno pravo

Uvod u pravo i pravosudni sustav RH

Uvod u pravo i pravosudni sustav RH

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu