Nastavnici i suradnici

Mladen Ilić

Viši predavač

mladen.ilic@gmail.com

Kratki životopis:
Rođen je 07. 02. 1958. u Zagrebu.

Diplomirao je 1982. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Završio je postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Radi u Ministarstvu uprave, Službi za etiku na poslovima višeg stručnog savjetnika.

Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a autor je radova iz područja obrazovanja odraslih, hrvatskog kvalifikacijskog okvira i edukacije za poduzetništvo koji su objavljeni u zbornicima radova.
Bio je sudionik više značajnih konferencija i seminara od kojih izdvajamo:
2013. Zagreb, „Ethique et integrite des fonctionnaires“
2012. NR Kina – Public Administration for Civil Servants of Middle Europe
2012-ReSPA „Evaluacija politika u javnoj upravi“
2011 dbb akademie Bonn, Danilovgrad (Crna Gora) “Workshopon Training Civil Servants on Anti-Corruption in Public Administration“
2010. 22.-25.06., TÜV Rheinland, dbb akademie, seminar iz područja borbe protiv korupcije – „Menadžer integriteta“
Član je Državne ispitne komisije na državnom stručnom ispitu iz područja Europska unija.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Ekonomika i politika EU

Poslovanje javnog sektora

Suvremeni ekonomski i politički procesi

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu