Nastavnici i suradnici

Goran Hanžek

Asistent

goranhanzek@gmail.com

Kratki životopis:
Rođen 1986. godine u Šibeniku.
Zaposlen u HEP ESCO d.o.o. u pripremi i izvedbi projekata energetske učinkovitosti.
Od 2013. godine na Effectus-u obavlja poslove asistenta na predmetima Kontroling i Izrada investicijskog projekta.
Diplomirao je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu, smjer: financije.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Izrada investicijskog projekta

Izrada investicijskog projekta

Izrada investicijskog projekta

Kontroling

Kontroling

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu