Nastavnici i suradnici

Katarina Sokić

Predavač

sokickatarina@gmail.com

Kratki životopis:
Rođena 28. kolovoza 1970 godine u Novoj Gradiški. Diplomirala na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Na istom fakultetu završila i poslijediplomski studij i stekla zvanje Magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravnih znanosti, znanstvene grane građansko pravo i građansko parnično procesno pravo.
Trenutno polaznica doktorskog znanstvenog studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Položila pravosudni i javnobilježnički ispit. Radila kao odvjetnička vježbenica a potom i kao odvjetnica od 1995. godine do 2006., Od tada radi kao javnobilježnički prisjednik.

 

Bibliografija:
Bibliografija:
Uloga javnih bilježnika u nekim gledištima imovinskopravne zaštite osoba lišenih poslovne sposobnosti, Javni bilježnik, 36, 2012, 43-47.

 

Predmeti:

Izvansudsko rješavanje sporova

Karijera i organizacija

Obvezno pravo

Odštetno pravo

Odštetno pravo

Praktikum u ljudskim potencijalima

Pravo društava

Pravo industrijskog vlasništva

Psihologija osobnosti i organizacije

Statusne promjene trgovačkih društava

Stvarno pravo

Upravljanje društvima kapitala

Upravljanje društvima kapitala

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu