Nastavnici i suradnici

Lucija Udovičić Šprem

Predavač

lucija.udovicic@hotmail.com

Kratki životopis:
Rođena 22. srpnja 1988. godine u Zagrebu.
Nakon završene osnovne škole i 7. Gimnazije u Zagrebu, upisuje prediplomski, te odmah potom i diplomski studij smjera financija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2012. godine postaje magistar ekonomije braneći rad na temu „Izazovi malih banaka ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju“. Iste te godine zapošljava se kao revizor u revizorskom društvu BDO Croatia d.o.o.
Početkom 2015. godine prelazi raditi u Erste&Steiermärkische Bank d.d. u direkciju podrške prodaje kao specijalist EU deska. Područje interesa su financije s naglaskom na bankarstvo.
U listopadu 2014.g. sudjelovala je na međunarodnoj konferencija u Beogradu u organizaciji Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade gdje je u suradnji s kolegom Damjanom Poljakom prezentirala i objavila stručni rad - Economic cooperation funds in Croatia – purpose and effects on Croatian economy

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Poslovne financije

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu