Nastavnici i suradnici

Natalia Tutek

Predavač

natalia.anic@gmail.com

Kratki životopis:
Rođena 19. 01. 1987. u Zagrebu. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu. Polaznica je Poslijediplomskog doktorskog studija iz informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Radi u HPB d.d. marketing i razvoj novih proizvoda. U zvanju asistenta na Visokom učilištu Effectus na predmetu Marketing financijskih institucija.

 

Bibliografija:
Bibliografija:

1. Anić Natalia: „Odnosi s javnošću – bitan dio političkog marketinga“, National Security and future, broj 3/2012, str. 73 – 83

2. Anić Natalia, Tutek Emanuel: Cannes Lions, Tržište Vol. XX (2008), br. 2, str. 257 – 259

 

Predmeti:

Marketing financijskih institucija

Marketinško upravljanje i primjena

Marketinško upravljanje i primjena

Menadžment znanja i inovacija

Tehnike i vještine vođenja

Tehnike i vještine vođenja

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu