Nastavnici i suradnici

Andreja Blažević

Asistent

blazevic.andreja@gmail.com

Kratki životopis:
Zaposlena je u CROATIA osiguranje d.d. na radnom mjestu direktor Službe za korporativno računovodstvo u Generalnoj direkciji.
U školskoj godini 2010/2011. postala je asistent za predmet Osnove financijskog prava na Visokom učilištu Effectus.
Diplomirala je 1983. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Stekla je zvanje Ovlašteni računovođa 1997/1998. – 1. generacija.
Član je Udruge poreznih savjetnika i pomagača.

Bila je zaposlena u SAPIENTIA Nova d.o.o.,Dobra godina d.o.o. i SOUR Chromos gdje je obavljala poslove vezane uz računovodstvo i poreze. Sudjelovala je u izradi i unapređenju informatičkih programa vezenih uz računovodstvo. Tijekom rada stekla je brojne vještine u komunikacijama, timskom radu, rješavanju problema i međuljudskih odnosa.
Računovodstvo smatra izazovom s posebnim naglaskom na poreze i prenošenje znanja mlađim kolegama i početnicima.
Usavršavala je znanja na brojnim stručnim seminarima i edukacijama koje je pohađala.
Govori i služi se engleskim jezikom.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Osnove financijskog prava

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu