Nastavnici i suradnici

Ljiljana Skendrović

Viši predavač

ljiljana.skendrovic@gmail.com

Kratki životopis:
Rođena 31. 08. 1957. u Zagrebu.
Diplomirala je 1980. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Titulu Magistra znanosti u znanstvenom polju ekonomije stekla 2006. godine.

Godine 1997. stekla licencu ovlaštenog revizora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Ima položen državni ispit i završenu pedagošku izobrazbu, te licencu za EBCL – ispitivača i voditelja ispitnog centra te andragoškog voditelja.

Po završetku studija radila je u“Croatia- tvornica baterija i svjetiljaka” , „KONČAR-PEX“ te „Enel“. Na Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski radila je kao Prodekanica za nastavu te bila voditeljica nekoliko projekata. Stručno andragoški voditelj obrazovanja odraslih na Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski.
Od 2012. zapošljava se na Visokom učilištu Effectus - visokoj školi za financije i pravo kao voditeljica financija i nastavnik na predmetima Osnove računovodstva, Financijsko računovodstvo, Poslovna analiza, i Upravljačko računovodstvo, a potom postaje vanjski suradnik. Vanjski je suradnik na VPŠ Libertas – studiju Menadžment športa i športskih djelatnosti.
Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a autor je nekih zapaženih radova koji su objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih konferencija te domaćim stručnim i znanstvenim publikacijama

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Financijsko računovodstvo

Osnove računovodstva

Poslovna analiza

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu