Nastavnici i suradnici

Darko Milković

Viši predavač

darko.milkovic@vsrh.hr

Kratki životopis:
Rođen 1966. u Gospiću.
1991. diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1994. položio pravosudni ispit.
Od 1.9.2013. sudac je Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
2005. - 2013. Sudac Županijskog suda u Zagrebu (2006. - 2013. Zamjenik predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, od 2008. - 2013. Predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu)
1996. - 2005. sudac Općinskog suda u Zagrebu
1994. - 1996. stručni suradnik na pravnim poslovima u poduzeću Pliva d.d. Zagreb
1992. - 1994. sudski vježbenik u Županijskom sudu u Zagrebu
Od 2009. suradnik je u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz područja radnog i socijalnog prava
Član je više radnih skupina Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu nacrta prijedloga izmjene i dopuna zakona.
Od 2011. Predsjednik je Hrvatskog društva za građanskopravnu znanost i praksu
Član je Savjeta časopisa Radno pravo
Od 2011. sudjeluje kao nastavnik (izabran u nastavno zvanje viši predavač) na predmetu Radno pravo na Visokoj školi za financije i pravo Effectus

 

Bibliografija:
Knjige u koautorstvu:

"Zakon o radu kroz sudsku praksu", izdavač Radno pravo, Zagreb, listopad 2007.
"Veliki komentar novog zakona o radu" izdavač Vaša knjiga, ožujak 2010.
"Zakon o radu" komentar, sudska praksa, ogledni primjeri, izdanje TEB Zagreb, srpanj 2010.

Znanstveni radovi:

"Otkaz ugovora o radu" - Godišnjak 13. XXI savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2006. - izvorni znanstveni rad
"Izbor članova radničkih vijeća" - Godišnjak 14. XXII savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2007. - izvorni znanstveni rad
"Ostvarivanje prava radnika na naknadu plaće u parničnom i ovršnom postupku" - Godišnjak 15., XXIII savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2008. - izvorni znanstveni rad
"Aktualnosti radnih odnosa - gospodarska kriza i položaj stranaka ugovora o radu" - Godišnjak 16., XXIV savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2009. - pregledni znanstveni rad
"Primjena novog Zakona o radu u vezi s parničnim postupkom" - Godišnjak 17., XXV savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2010. - izvorni znanstveni rad
"Radno pravo - radno vrijeme, godišnji odmor, isprave o plaći i otkaz ugovora o radu prema izmijenjenim propisima radnog prava" (koautor s dr. sc. M. Zuber) - Godišnjak 17., XXVI savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2011. - izvorni znanstveni rad
"Novela Zakona o radu iz 2013 i kolektivni otkazi u svjetlu primjene europskog prava" - Godišnjak 19., XXVIII savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2013.

 

Predmeti:

Radno pravo

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu