Nastavnici i suradnici

Marko Verović

Profesor visoke škole

marko.verovic@si.t-com.hr

Kratki životopis:
Magistrirao Trgovačko pravo i pravo društava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2007. godine. Na istoj grani prava doktorirao na Pravnom fakultetu u Splitu 2011. godine. Uz angažman na Visokom učilištu Effectus, kao vanjski suradnik nositelj je kolegija Pravni okvir poduzetništva i Radno pravo na Veleučilištu «Marko Marulić» u Kninu. Kratko vrijeme obnašao funkciju vršitelja dužnosti Dekana na Visokoj poslovnoj školi «Zagreb». Objavio je veći broj radova sa područja Trgovačkog i srodnih prava.

 

Bibliografija:
Verović, Marko, Ništetnost ugovora s osvrtom na posebnosti kod trgovačkih ugovora, Financije, pravo i porezi, Zagreb, 2014., br.5, 136-142., UDK347.441

Verović, Marko, Pojam prava na industrijski dizajn i uvjeti za njegovo stjecanje, Hrvatska pravna revija, Zagreb, 2011., br.6., str. 39 – 45., UDK 347.77.01.

Verović, Marko, Osvrt na neke novosti kod odgovornosti za štetu kod povrede znakova razlikovanja u hrvatskom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, Split, 2010., vol.47., No 4., str. 903 -925. UDK 347.77(497.5)

Verović, Marko , Osnove trgovačkog (ugovornog) prava, Visoko učilište EFFECTUS, Zagreb, 2014.

Miladin, Petar, Verović, Marko, Odnos između poduzetnikova prava da zaštiti poslovnu tajnu i prava osobnosti zaposlenika, Pravo u gospodarstvu, br. 2, 2009. str. 591-615., UDK 342.738:349.2/331.108.2:342.738

 

Predmeti:

Javna nabava

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu