Nastavnici i suradnici

Leo Mršić

Docent

leo.mrsic@zg.t-com.hr

Kratki životopis:
Doc.dr.sc. Leo Mršić profesor visoke škole, rođen u Zagrebu, diplomirao 1997. godine na temi iz osiguranja na Katedri za vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao 2005. godine na temi iz primjene naprednih analitičkih metoda u poslovanju na Katedri za informatiku istog fakulteta te doktorirao 2012. godine iz područja informacijskih znanosti na temu modeliranja sustava za podršku odlučivanju u složenim tržišnim uvjetima na katedri za informatologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Izabran u znanstveno nastavno zvanje 2017. godine te u nastavno zvanje profesor visoke škole 2014. godine. Na Visokom učilištu Effectus nositelj je kolegija Upravljanje poslovnim rizicima. Direktor je AlgebraLAB te voditelj Katedre za analizu podataka na Visokom učilištu Algebra Zagreb. Upisan je u registar znanstvenika u Republici Sloveniji te je biran u znanstveno-nastavno zvanje docenta ma Fakultetu informacijskih študija u Novom mestu. Stalni je sudski vještak za područja financija, računovodstva i informatike. Radno iskustvo stjecao je područjima vele/maloprodaje, osiguranja, financija, informatike te sektora zdravstva. S više od 20 godina iskustva u rukovođenju timovima/tvrtkama, sudjelovao je na pokretanju tri start-up inicijative. Sudionik je više domaćih i međunarodnih konferencija, s radovima vezanim uz razne aspekte poslovanja (analiza učinkovitosti poslovanja, digitalni podaci i marketing, sustavi podrške odlučivanju, optimizacija organizacije, primjena napredne analitike u poslovanju, upravljanje poslovnim rizicima, znanost o podacima). Koautor je i suradnik na više knjiga te više znanstvenih i stručnih radova.
Član je nekoliko odbora i udruga, od kojih se može izdvojiti upravni odbor Hrvatske udruge Oracle korisnika, Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja, član međunarodnog odbora savjetnika u International Journal of Energy Optimization and Engineering (IJEOE)te recenzent u nekoliko međunarodnih časopisa.

 

Bibliografija:
Mršić L. Klepac G. (2006) „Poslovna inteligencija kroz poslovne slučajeve“, knjiga, TimPress, Zagreb, ISBN: 953-95472-1-0
Mršić L., Klepac G., Kopal R. (2014) „Developing Churn Models Using Data Mining Techniques and Social Network Analysis“, knjiga, IGI Global, SAD, DOI: 10.4018/978-1-4666-6288-9
Mršić L., Šaban J., Gržinić T. (2015) „Lino - an Intelligent System For Detecting Malicious Web-Robots“, rad, Springer (LN in CS), DOI: 10.1007/978-3-319-15705-4_54
Mršić L., Klepac G., Kopal R. (2016) „REFII Model as a Base for Data Mining Techniques Hybridization with Purpose of Time Series Pattern Recognition“, rad, Springer (India), DOI: 10.1007/978-81-322-2544-7_8
Mršić L., Klepac G., Kopal R. (2015) „Efficient risk profiling using Bayesian networks and particle swarm optimization algorithm“, rad, IGI Global, DOI: 10.4018/978-1-4666-9458-3
Mršić L. (2014) „Multi-Variate Decision Support Model for Market Trend Analysis and Prediction with Case Study in Retail“, rad, IGI Global, DOI: 10.4018/978-1-4666-4450-2

 

Predmeti:

Upravljanje poslovnim rizicima

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu