Nastavnici i suradnici

Damir Krajačić

Viši predavač

dkrajacic@inet.hr

Kratki životopis:
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i potom magistrirao na poslijediplomskom studiju u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu. Revizor je od 1977. godine i dugi niz godina je radio u poznatim revizorskim tvrtkama: Revicon d.d., Zagreb; Coopers&Lybrand Croatia d.o.o., Zagreb; PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb i Moore Stephens Audit Zagreb d.o.o., Zagreb. Najznačajnija revizija kojom je rukovodio je izlazak Plive d.d., Zagreb na Londonsku i Zagrebačku burzu.
U 2004. godini je sukladno Rješenju Guvernera HNB imenovan za internog revizora Dresdner bank d.d., Zagreb i taj je posao obavljao do likvidacije banke u 2005. godini. U 2006. godini je imenovan za člana pregovaračke skupine za screening poglavlja 32 – Financijski nadzor.
Od 1993. godine sudjeluje u edukaciji svih dosadašnjih kandidata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora u organizaciji Hrvatske udruge revizora odnosno Hrvatske revizorske komore. U visokoškolsko obrazovanje je uključen od 1997. godine kao gost predavač i/ili voditelj vježbi za određene teme iz kolegija ''Revizija'' na poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga predaje kao viši predavač kolegije iz računovodstva odnosno revizije u Visokoj poslovnoj školi Libertas s pravom javnosti; Zagrebačkoj školi za menadžment s pravom javnosti; VERN-u ; Visokoj škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Zrinski", a od 2010. godine je u radnom odnosu u RRIF – Visokoj školi za financijski menadžment, Zagreb gdje predaje kolegije: Eksterna revizija i Devizno poslovanje.
Sudjelovao je u brojnim međunarodnim i domaćim stručnim i/ili znanstvenim savjetovanjima i skupovima, prevođenju Međunarodnih revizijskih standarda i drugih oblika profesionalne revizijske regulative te je autor brojnih napisa iz računovodstvene i revizijske problematike.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Revizija

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu