Nastavnici i suradnici

Miljenko Javorović

Viši predavač

mjavor2@vsfp.eu

Kratki životopis:
Rođen u Gospiću gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1985. godine smjer Financije i bankarstvo.
Zvanje magistra pravnih znanosti stekao je 2002. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu na poslijediplomskom znanstvenom studiju «Fiskalni sustav i fiskalna politika«.
Prvo radno iskustvo stječe u Gospiću u «Službi društvenog knjigovodstva« na mjestu financijskog inspektora, potom prelazi u Centralu SDK u Zagreb, gdje je radio kao viši savjetnik za poslove kontrole i inspekcije. Obavljao brojne neposredne kontrole kod pravnih osoba, organizirao i predavao na seminarima za edukaciju inspektora i revizora u SDK, te brojnim seminarima za pravne osobe. U istoj ustanovi stekao zvanje ovlaštenog revizora. Krajem 1993. godine postaje direktor poduzeća za posredovanje i zastupanje u osiguranju «Invest Consult«, i učestvovao na brojnim osnovnim i rukovodnim seminarima iz oblasti osiguranja. Za to vrijeme stekao je «Ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju za sve skupine osiguranja» i «Ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju za sve skupine osiguranja» od RH Ministarstva financija. Početkom 2000. godine prelazi u osiguravajuće društvo «Libertas osiguranje» d.d., gdje radi na mjestu člana i predsjednika Uprave do 2006. godine. 2007. godini u Ministarstvu financija RH položio je ispit za Ovlaštenog poreznog savjetnika. U Kapitalnom fondu obnašao je funkciju predsjednika Uprave, da bi se 2011. godine zaposlio na Visokom učilištu Effectus, kao viši predavač na predmetima Javne financije i Porezni sustav i primjena u RH.
U svom radnom vijeku objavio je više stručnih članaka iz područja poreza, financijskog sustava i osiguranja, te učestvovao kao predavač na raznim stručnim i znanstvenim simpozijima i konferencijama.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Javne financije

Porezni sustav i primjena u Republici Hrvatskoj

Porezni sustav i primjena u Republici Hrvatskoj

Porezni sustav i primjena u RH

Porezno pravo i porezni postupak

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu