Nastavnici i suradnici

Amina Ahec Šonje

Profesor visoke škole - trajno zvanje

asonje@vsfp.eu

Kratki životopis:
Amina Ahec Šonje rođena je u Zagrebu 1967. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Zagreb godine 1989. Akademske godine 1987/88 nagrađena je Priznanjem rektora Sveučilišta za najboljeg studenta ekonomije. Po završetku studija radi kao financijski analitičar u “Rade Končar – holding”. Godine 1992. prelazi na Ekonomski fakultet Zagreb, na mjesto asistenta na Katedru za matematiku. Od 1992. do 2004. godine bavi se znanstveno-istraživačkim radom na Ekonomskom institutu Zagreb, gdje vodi Odjel za konjunkturna istraživanja. Magistrirala je 1995. godine na temu predviđanja poslovnih ciklusa i u okviru magistarske radnje razvila je prvi domaći prognostički indeks poslovnog ciklusa za Hrvatsku CROLEI. Doktorsku disertaciju o valutnim i bankarskim krizama i signalnoj metodi za njihovo predviđanje u Hrvatskoj obranila je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu, Zagreb pod mentorstvom dr. Borisa Vujčića. Godine 2003. Znanstveno vijeće Ekonomskog instituta, Zagreb izabralo je Aminu Ahec Šonje u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, za znanstveno polje ekonomije u područja društvenih znanosti (matični broj znanstvenika 191105).
Godine 1998. radi kao konzultant za The World Bank Resident Mission Croatia. Od 2001. do 2003. sudjelovala je u savjetničkom timu Hrvatske udruge poslodavaca.
Od siječnja 2004. do kolovoza 2017. godine predavala je na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, gdje je predsjedala Katedrom za ekonomiju u okviru koje se izvode bazični ekonomski kolegiji. Od prosinca 2010. do veljače 2014. obnašala je dužnost Prodekanice za nastavu na stručnom studiju ZSEM-a. Bila je voditelj i predavač na grupi ekonomskih kolegija: Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Mikroekonomska i Makroekonomska analiza.
U svom dugogodišnjem znanstveno-istraživačkom radu napisala je dvadesetak znanstvenih radova iz područja makroekonomske analize i prognostike, te znatan broj stručnih radova i znanstvenih projektnih studija. Najviše se u svom istraživačkom radu bavila problemima tranzicijskih zemalja, uzrocima poslovnih ciklusa, teorijama valutnih i bankarskih kriza, s naglaskom na razvoj analitičkih metoda predviđanja valutnih i bankarskih poremećaja. Razvila je prvi domaći prognostički indeks poslovnog ciklusa CROLEI koji se duži niz godina redovito objavljivao u statističkim izvješćima Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Od 2012. do danas suradnik je IFO Instituta - Center for Business Cycle Analysis and Surveys pružajući svoje stručne ekspertize u praćenju polovne klime u Hrvatskoj za World Economic Survey kojeg IFO institut tromjesečno objavljuje.

 

Bibliografija:
Autorske knjige
1. Ahec Šonje, Amina et all. Osnove ekonomije 4, 115 stranica, 2013. MATE d.o.o.: Zagreb, Udžbenik za 4. razred ekonomske škole
2. Ahec Šonje, Amina et all. Osnove ekonomije 3, 107 stranica, 2013. MATE d.o.o.: Zagreb, Udžbenik za 3. razred ekonomske škole
3. Ahec Šonje, Amina et all. Osnove ekonomije 1, 136 stranica, 2013. MATE d.o.o.: Zagreb, Udžbenik za 1. razred ekonomske škole
4. Ahec Šonje, Amina et all. Osnove ekonomije 2, 120 stranica, 2013. MATE d.o.o.: Zagreb; Udžbenik za 2. razred ekonomske škole
5. Ahec Šonje, Amina; Kožić, Ivan; Mur, Zlatan; Šonje, Velimir. Primjena signalne metode u ekonomskim i financijskim prognozama. Zagreb: Arhivanalitika, 2005. (priručnik).
Poglavlja u knjizi
1. Ahec Šonje, Amina. Forces Behind Growth in Transiotion Economies // Economies in Transition, Conception, Status and Prospects / Young, Allan ; Teodorovic, Ivan ; Koveos, Peter (ur.). New Jersey ; London ; Singapore ; Hong Kong : World Scientific, Publishing Co., 2002. Str. 423.
2. Ahec Šonje, Amina; Nestić Danijel. Međunarodne razlike u razinama cijena: empirijska analiza // Hrvatsko gospodarstvo u tranziciji / Baletić, Zvonimir et al. (ur.). Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb, 1999. Str. 650-680.
Izvorni znanstveni radovi u CC međunarodnim časopisima

1. Ahec Šonje, Amina; Čeh Časni, Anita; Vizek, Maruška. The Effect of Housing and Stock Market Wealth on Consumption in Emerging and Developed Countries. // Economic systems. 38 (2014) , 3; 433-450 (članak, znanstveni).
2. Ahec Šonje, Amina; Čeh Časni, Anita; Vizek, Maruška. Does housing wealth affect private consumption in European post transition countries? Evidence from linear and threshold models. // Post-communist economies. 24 (2012) , 1; 73-85 (članak, znanstveni).


Znanstveni radovi u recenziranim domaćim časopisima važnima za struku

1. Ahec Šonje, Amina; Podobnik, Boris; Vizek, Maruška. Long-run relationship between exports and imports in transition European countries. // Ekonomski pregled. 61 (2010) , 1/2; 3-18 (članak, znanstveni).

2. Ahec Šonje, Amina; Bačić, Katarina, Račić, Domagoj. Učinci izravnih stranih ulaganja na zemlje primatelje u središnjoj i istočnoj Europi. // Privredna kretanja i ekonomska politika. 14 (2004.), 100; 58-96 (članak, znanstveni).

3. Ahec Šonje, Amina; Babić, Ante. Measuring and predicting currency disturbances: the "signals" approach. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 54 (2003.) , 1-2; 3-37 (članak, znanstveni).

4. Ahec Šonje, Amina. Analiza osjetljivosti bankarskog sustava - primjena "signalne" metode. // Ekonomski pregled. 53 (2002) , 9-10; 807-848 (članak, znanstveni).

5. Ahec Šonje, Amina. Ekonomska prognostika u Hrvatskoj: CROLEI indeks. // Ekonomski pregled. 51 (2000), 5-6; 579-605 (članak, znanstveni).

6. Ahec Šonje, Amina. Navješćujući indikatori valutnih i bankarskih kriza: Hrvatska i svijet. // Ekonomski pregled. 50 (1999), 9; 1077-1113 (članak, znanstveni).

7. Ahec Šonje, Amina i Danijel Nestić. Međunarodne razlike u razinama cijena: empirijska analiza, Privredna kretanja i ekonomska politika, br. 71, (1999). str.35-81. (članak, znanstveni)

8. Ahec Šonje, Amina. Gospodarski rast u zemljama u tranziciji: Dosadašnja iskustva i prognoze do svršetka desetljeća. // Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb. 49 (1998), 7-8; 848-872 (članak, znanstveni).

9. Ahec Šonje, Amina. Navješćujući indikatori hrvatskog gospodarstva, Privredna kretanja i ekonomska politika, br. 46, (1996). str.43-70. (članak, znanstveni)

10. Ahec Šonje, Amina. Metode predviđanja ekonomskih fluktuacija s naglaskom na pristup indikatora, Ekonomski pregled, 46(11-12), (1995). str.820-837. (članak, znanstveni)

11. Ahec Šonje, Amina i Danijel Nestić. Troškovna komponenta inflacije u Hrvatskoj - empirijska analiza primjenom međusektorskog modela cijena, Ekonomski pregled, 44(5-6), (1993). str. 381-413. (članak, znanstveni)Znanstveni radovi u zborniku sa skupova s međunarodnom recenzijom

1. Ahec Šonje, A., Zaninović, J., Jurković Majić, O., and Majić, H. How Ethnocentric Tendencies Influence the Adaptability of Marketing Strategies in International Trade in: The 2nd Annual EuroMed Conference Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area, 2009. pages 1926-1935, October, 2009, Salerno, Italy. ISBN 978-9963-634-76-7 (objavljeni članak, znanstveni).

2. Ahec Šonje, Amina; Babić, Ante; Bačić Mlinarević, Katarina. Determinants of currency disturbances in transition economies of Central and Eastern Europe // The 5th International Conference "Enterprise in Transition" / Reić, Zlatan (ur.). Ekonomski fakultet, Split, 2003. str. 308-311 (predavanje, međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni)


Znanstveni radovi prezentirani na skupovima s međunarodnom recenzijom:

1. Ahec Šonje, Amina; Bačić, Katarina. A composite leading indicator for a small transition economy: the case of Croatia // 2006. 28th CIRET Conference: Cyclical Indicators and Economic Policy Decisions, Rome, Italy (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni).
2. Ahec Šonje, Amina; Bačić, Katarina; Račić, Domagoj. FDI and economic growth: Is there a link? // 2004. European International Business Academy, Ljubljana, Slovenija. (demonstracija, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni).

 

Predmeti:

Počela ekonomije

Počela ekonomije

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu