Nastavnici i suradnici

Iva Tomić

Viši predavač

iva.tom@gmail.com

Kratki životopis:
Rođena i odrasla u Posušju (iako službeno mjesto rođenja glasi Mostar), BiH, gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2002. godine upisuje Ekonomski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu koji završava 2006. godine. Kao jedna od najuspješnijih studentica u generaciji, tijekom studiranja je čak četiri puta bila nagrađena Dekanovom nagradom (2004., 2005., 2006. i 2007. godine). 2007. godine zapošljava se kao pripravnica u Erste & Steiermärkische Bank u Zagrebu; međutim, već početkom 2008. godine prelazi u Ekonomski institut, Zagreb u svojstvu znanstvenog novaka asistenta. Tijekom te godine jedan semestar provodi na doktorskom studiju na CERGE-EI u Pragu, da bi potom upisala doktorski program iz ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Isti završava 2013. godine čime stječe titulu doktorice ekonomskih znanosti. Trenutno je zaposlena na Ekonomskom institutu, Zagreb u svojstvu znanstvene suradnice, dok je tijekom prvih šest mjeseci 2016. godine boravila na The London School of Economics and Political Science (LSE) u Londonu u svojstvu gostujućeg istraživača. Dodatno obrazovanje stekla je na brojnim seminarima, radionicama i ljetnim školama iz područja ekonomskih znanosti, a tijekom svoje karijere sudjelovala je kao istraživačica i voditeljica na više istraživačkih projekata, ali i kao (ko)autorica većeg broja znanstvenih i stručnih radova, te jedne autorske knjige. Za jedan od svojih znanstvenih radova („What drives youth unemployment in Europe?“) 2015. godine nagrađena je nagradom austrijske središnje banke (OeNB) „Olga Radzyner“ koja se dodjeljuje za istraživačke radove mladih ekonomista na temu europskih ekonomskih integracija. Predavačko iskustvo stekla je kao vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te tijekom serije predavanja „Ekonomija za novinare“ na Ekonomskom institutu, Zagreb. U svom istraživačkom radu prvenstveno se bavi ekonomijom rada, ali i drugim temama iz ekonomije koje su više ili manje vezane uz tržište rada, kao što su, primjerice, nezaposlenost i neaktivnost različitih skupina stanovništva, demografsko starenje, mirovinski sustavi, raspodjela plaća i drugo. U posljednje vrijeme je uglavnom usmjerena na teme koje se tiču nezaposlenosti mladih u Europi, a osobito u Hrvatskoj.

 

Bibliografija:
1. Tomić, I. (2017). What drives youth unemployment in Europe? Economic vs. non-economic
determinants. International labour review, doi: 10.1111/ilr.12060/full.
2. Botrić, V. & Tomić, I. (2017). EU-Mediterranean youths in the crisis: substitution vs. income effect.
Journal of Youth Studies, doi: 10.1080/13676261.2017.1406073.
3. Nestić, D. & Tomić, I. (2017). The Jobless Population and Employment Flows in Recession. Journal of
Balkan and Near Eastern Studies, doi: 10.1080/19448953.2018.1385271.
4. Nikolic, J., Rubil, I. & Tomić, I. (2017). Pre-crisis reforms, austerity measures and the public-private
wage gap in two emerging economies. Economic Systems, 41(2), 248-265.
5. Tomić, I. (2014). Structural Unemployment in Croatia - How Important is the Occupational
Mismatch? Economic Research-Ekonomska istraživanja, 27(1), 346-365.
6. Tomić, I. (2014). Regional matching (in)efficiency on the Croatian labour market. Acta Oeconomica,
64(3), 287-312.
7. Tomić, I. & Domadenik, P. (2012). Matching, adverse selection and labour market flows in a
(post)transition setting: the case of Croatia. Post-communist economies, 24(1), 39-72.
8. Škreblin Kirbiš, I., Tomić, I. & Vehoveć, M. (2011). Mirovinska pismenost i štednja za treću životnu
dob [Pension literacy and savings for the third age]. Revija za socijalnu politku, 18(2), 127-148.
9. Matković, T., Tomić, I. & Vehoveć, M. (2010). Efikasnost nasuprot dostupnosti? O povezanosti
troškova i ishoda studiranja u Hrvatskoj [Efficiency vs. Accessibility? Relationship between Costs and
Outcomes of Studying in Croatia]. Revija za socijalnu politku, 17(2), 215-237.
Cjelovita lista publikacija dostupna na http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302255

 

Predmeti:

Tržište rada i zapošljavanje

Tržište rada i zapošljavanje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu