Nastavnici i suradnici

Ivan Idžojtić

Viši predavač

ivan.idzojtic@porezno-savjetovanje.com.hr

Kratki životopis:
1985. diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer - financijsko bankarski, a magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer – Računovodstvo, revizija i financije
Ovlašteni je porezni savjetnik - Odobrenja za rad ministra financija Republike Hrvatske - klasa: UP/I-131-01/07-01/67; Ur. broj: 513-07-21-11/07-3.
Savjetnik je za područje računovodstva i financija
Održao brojna predavanja na seminarima iz područja računovodstva, financija i poreza
Održao predavanja na programu „Nadzor i korporativno upravljanje“, VPŠ Libertas Zagreb i Dominoring Zagreb
Održao predavanja na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagebu – predmet Računovodstvo i porezi te predavanja na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu – smjer Računovodstvo i porezi, predmeti: Računovodstvo i Porezi.
Savjetnik u Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika
Zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa „Računovodstvo i financije“
Član raznih stručnih tijela i suradnik na pripremi propisa iz područja računovodstva i poreza.
Čan Komisije za ispite za ovlaštenog računovođu pri Hrvatskoj zajednici računovođa
Član Komisije za ispite za stečajnog upravitelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske
Član Komisije za ispite za por. savjetnika pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske
Član Radne skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na području Poglavlja 6 – Trgovačko pravo.

 

Bibliografija:
Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju, RIF br. 2/2005, Zagreb
Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele, RIF br. 11/2000, Zagreb
Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju, RIF br. 2/2005, Zagreb
Idžojtić I.: Dohodak od kapitala, RIF br. 10/2001, Zagreb
Idžojtić I.: Promjena u sustavu neposrednih poreza za fizičku osobu obveznika poreza na dohodak odnosno dobit, RIF br. 2/2001, Zagreb
Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele, RIF br. 10/2002, Zagreb
Idžojtić I.: Konac godine - vrijeme za izbor poreznog statusa obrtnika, RIF br. 12/2002, Zagreb
Idžojtić I.: Obračunska plaćanja i mjenično posredovanje u plaćanju, RIF br. 10/2003, Zagreb
Idžojtić I.: Plaćanje gotovim novcem u zemlji, RIF br. 11/2003, Zagreb
Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti, RIF br. 3/2003, Zagreb
Idžojtić I.: Predaja financijskih izvještaja za 2002. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 4/2003, Zagreb
Idžojtić I.: Obračunska plaćanja, RIF br. 11/2004, Zagreb
Idžojtić I.: Izbor fizičke osobe u alternativi - porez na dohodak ili dobit, RIF br. 12/2004, Zagreb
Idžojtić I.: Kamate i kamatne stope prema novim propisima, RIF br. 12/2004, Zagreb
Idžojtić I.: Kamate, zatezne kamate i obračuni kamata, RIF br. 6/2004, Zagreb
Idžojtić I.: Kamate prema novom zakonu, RIF br. 8/2004, Zagreb
Idžojtić I.: Ulaganja u vlastite dionice i udjele, RIF br. 10/2005, Zagreb
Idžojtić I.: Porez na dobit za fizičke osobe, RIF br. 11/2005, Zagreb
Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti za 2004. godinu, RIF br. 2/2005, Zagreb
Idžojtić I.: Oporezivanje dohotka od dividendi i udjela u dobiti, RIF br. 2/2005, Zagreb
Idžojtić I.: Računvodstveni i porezni učinci promjena upisanog kapitala, RIF br. 6/2005, Zagreb
Idžojtić I.: Cesija - faktoring i oblik plaćanja, RIF br. 10/2006, Zagreb
Idžojtić I.: Porez na dobit za fizičke osobe, RIF br. 11/2006, Zagreb
Idžojtić I.: Gotovinska plaćanja u zemlji, RIF br. 12/2006, Zagreb
Idžojtić I.: Porezni učinci transakcija s vlastitim dionicama i udjelima, RIF br. 12/2006, Zagreb
Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti za 2005. godinu, RIF br. 2/2006, Zagreb
Idžojtić I.: Zatezne kamate - utvrđivanje i oporezivanje, RIF br. 5/2006, Zagreb
Idžojtić I.: Ugovorne kamate - utvrđivanje i oporezivanje, RIF br. 6/2006, Zagreb
Idžojtić I., Amidžić Peročević K.: Izmjene u oporezivanju dobiti, RIF br. 7/2006, Zagreb
Idžojtić I.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti za 2006. godinu, RIF br. 1/2007, Zagreb
Idžojtić I.: Kamate u hrvatskom poreznom sustavu, RIF br. 2/2007, Zagreb
Idžojtić I.: Prijeboj (kompenzacija) - pravni, financijski i porezni učinci, RIF br. 3/2007, Zagreb
Idžojtić I., Gulin D.: Izvještaj o promjeni kapitala (glavnice) i bilješke uz financijske izvještaje, RIF br. 4/2007, Zagreb
Idžojtić I.: Obračunska plaćanja s nerezidentima, RIF br. 4/2007, Zagreb
Idžojtić I.: Temeljni kapital i učinci promjena temeljnog kapitala, RIF br. 6/2007, Zagreb
Idžojtić I.: Oporezivanje dobiti za 2007. godinu, RIF br. 1/2008, Zagreb
Idžojtić I.: Razlike u poreznom opterećenju fizičkih osoba u sustavu poreza na dobit i poreza na dohodak, Zbornik radova XXXVIII simpozija Pula 2003., HZ RIF, 2003.
Idžojtić I.: Promjena u sustavu neposrednih poreza za fizičku osobu obveznika poreza na dohodak odnosno dobit, RIF br. 2/2001, Zagreb
Idžojtić I.: Cesija – promjena vjerovnika i oblik plaćanja, RIF br. 12/2007, Zagreb
Idžojtić I.: Računovodstvo trezorskih dionica, RIF br. 9/2007, Zagreb
Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2006. g. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 3/2007
Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2005. g. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 3/2006
Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Predaja financijskih izvještaja za 2004. u Registar financijskih izvještaja, RIF br. 3/2005
Idžojtić Ivan; Spajić, F.: Olakšice, oslobođenja i poticaji kod oporezivanja dobiti, RIF br. 2/2004
grupa autora: Računovodstvo trgovačkih društava uz primjenu MSFI/MRS i poreznih propisa, HZ RIF, 2006.
grupa autora: Poslovanje obrtnika u 2006., HZ RIF, Zagreb, 2006.
grupa autora: Poslovanje obrtnika u 2002., HZ RIF, Zagreb, 2002.
grupa autora: Obračun plaća i porez na dohodak, HZ RIF, 2006.
grupa autora: Obračun plaća, poreza i doprinosa u 2005. god., HZ RIF, 2005.
grupa autora: Hrvatski zakon o porezu na dodanu vrijednost, HZ RIF, 1999.
grupa autora: Nadzor i korporativno upravljanje, Dominoring, Zagreb, 2007.

 

Predmeti:

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu