Nastavnici i suradnici

Dubravko Radošević

Izvanredni profesor

dubravko.radosevic@zg.t-com.hr

Kratki životopis:
OBRAZOVANJE
2018. znanstveno nastavno zvanje naslovni izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2011. docentura na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
2009. doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1981. magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1976. diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
RADNO ISKUSTVO
2010. – danas - Ekonomski institut, Zagreb
2000. – 2010. - Ured Predsjednika Republike Hrvatske
1998. – 2000. - Ekonomski institut, Zagreb
1991. – 1998. - Hrvatska narodna banka
1985. – 1991. - Izvršno vijeće Sabora SR Hrvatske/Vlada Republike Hrvatske
1983. – 1985. - Republički komitet za odnose s inozemstvom SR Hrvatske
1976. – 1983. - Zagrebačka banka d.d. Zagreb
PODRUČJA INTERESA
makroekonomija
gospodarski sustav i ekonomski rast
monetarna ekonomika
međunarodne financije
ekonomika EU
suvremene ekonomske teorije
politička ekonomija

 

Bibliografija:
Radošević, Dubravko, 2017, “Proširenje Eurozone i (de)financijalizacija”, Social Europe, London, 3. listopada 2017.
Radošević, Dubravko, 2017, “Financijska tržišta i dužnička kriza u Europskoj uniji: Sprečavanje prenošenja financijske krize sa periferije EU na eurozonu”; MPRA Paper No 78613; Munich Personal RePEc Archive; München, 22. 4. 2017., München.
Radošević, Dubravko i Vladimir Cvijanović, (ured.), 2015, Financijalizacija i financijska kriza u Jugoistocnoj Europi, Frankfurt am Main: Peter Lang International Academic Publishers.
Radošević, Dubravko, 2012, Kapitalni tokovi, tečaj i Europska monetarna unija, Zagreb: Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld.
Radošević, Dubravko, 2012, “Fiscal Policy in Crisis: Rethinking Austerity“, International Review of Economics and Business, 15(2), Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 45–61.
Radošević, Dubravko, 2012, “Politička ekonomija hrvatske financijske krize“, objavljeno u zborniku radova Krizno stanje hrvatskog gospodarstva i pravci zaokreta ekonomske politike iz prorecesijske u razvojnu, str. 33–59, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
Radošević, Dubravko, 2012, “Upravljanje kapitalnim računom Hrvatske i dužnička kriza Europske monetarne unije: Preispitivanje“, Ekonomski pregled, 63(3-4) str. 127–162.
Radošević, Dubravko, 2010, “Platna bilanca, inozemna zaduženost i ekonomska politika Hrvatske“, Ekonomija, 17(1), str. 1–39.
Radošević, Dubravko, 1997, Konvertibilnost valuta, Zagreb: Masmedia.

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

 

Predmeti:

Monetarno kreditna analiza

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu