Nastavnici i suradnici

Đuro Horvat

Docent

dhorvat@vsfp.eu

Kratki životopis:
Rođen 20.07.1955 Cerni. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Obavljao je različite menadžerske funkcije, složene i odgovorne poslove u više gospodarskih subjekata. Član je uglednih znanstvenih i stručnih asocijacija kao i programskih odbora,a za svoje je djelovanje dobio veći broj priznanja. Profesor u trajnom zvanju na EFFECTUS - visokoj školi za financije i pravo. Nositelj predmeta Strategijski menadžment i Temeljne funkcije upravljanja. Sudjelovao je u četiri znanstveno-istraživačka projekta kao istraživač. U sklopu znanstvene i stručne suradnje predavao je na više fakulteta kao vanjski suradnik i gost predavač. Autor i suautor je znanstvenih (53) i stručnih (35) radova kao i velikog broja studija iz područja menadžmenta, organizacije, novih organizacijskih oblika-clustera i konkurentnosti poduzeća.
Objavio je deset knjiga kao autor, suautor ili urednik. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a radovi su objavljeni u zbornicima radova i znanstvenim publikacijama.

 

Bibliografija:
Đuro Horvat, Marinko Kovačić, Nataša Trojak:Personal branding in the context of contemporary market, International Proceedings of Social and Behavioral Sciences, 2015, 3(1): 28-40(članak,znanstveni rad)

Berislav Andrlić; Đuro Horvat. Social media communication in agriculture: Case study of Croatian wine market // Conference Proceedings DOKBAT 11th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers / doc. Ing. Pavla Staňková, PhD. (ur.). Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2015. 230-239 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Horvat Đuro; Bogdanić, Marta. Competitiveness Clusters - Paradigm for Economic Development of the Republic of Croatia // 3rd International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth / prof.dr.sc. Mašek, A. (ur.). Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2014. 310-320 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

Horvat Đuro. Tematski klasteri u turizmu // 1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ECONOMY OF EASTERN CROATIA - YESTERDAY, TODAY, TOMORROW / prof.dr.sc. Mašek Tonković, Anka (ur.). Osijek : Studio HS inernet d.o.o., Osijek i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012. 230-239 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)

Horvat Đuro. Internationalisation, objectives and possibilities of strategic linking od small and medium-sized businesses in Croatia // Globalization and enterpreneuership: fears, challenges and opportunities: priceedings / Krebec Denisa (ur.) Pula: Faculty of Economics and Tourism, 2003.225-232 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

Horvat Đuro, „Clastering“, a new Model and Motor for the development of small and medium sized enterprises in the Republic of Croatia // Proceedings of the Fifth International Conference of Enteprise in Transition / Reić Zlatan (ur.) Split – Tučepi: Faculty of Economics Split, 2003. 1803-1811 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

 

Predmeti:

Etika u poslovanju i upravljanju

Izrada investicijskog projekta

Karijera i organizacija

Karijera i organizacija

Krizni menadžment

Menadžment znanja i inovacija

Menadžment znanja i inovacija

Strategijski menadžment

Strategijski menadžment

Strategijski menadžment

Tehnike i vještine vođenja

Tehnike i vještine vođenja

Temeljne funkcije upravljanja

Temeljne funkcije upravljanja

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje ljudskim potencijalima

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu