Nastavnici i suradnici

Jasna Kropf

Predavač

jasna.kropf@porezno-savjetovanje.com.hr

Kratki životopis:
Radno iskustvo:
Od 1.12.1986 do 7.4.2016. godine - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Od 08. travnja 2016. - Javorović, Idžojtić & partneri - porezno savjetovanje.

U Poreznoj upravi od 1986. do 1994. godine - upravni savjetnik.
Nakon organiziranja porezne uprave unutar Ministarstva financija - voditelj Ispostave Zabok Područni ured Krapina (od 1994. do 2000. godine.
Središnji ured Porezne uprave Služba za normativu - viši upravni savjetnik od 2000. do 2002. godine.
Porezna uprava Područni uredu Krapina - Načelnik Odjela za utvrđivanje poreza i doprinosa (od 2002. do 2011.)
Porezna uprava Područni uredu Krapina - Pročelnik Odjela za utvrđivanje poreza i doprinosa (od 2011. do 2014.); Imenovana u radnu skupinu za organiziranje prisilne naplate poreza koje je osnovana s ciljem prilagođavanja Hrvatskih propisa propisima Europske unije u oblasti ovrhe, i predsjednik komisije za primjenu zakona o reprogramu poreznog duga za porezne obveznike pravne i fizičke osobe te za građane
Porezna uprava - Područni ured u Zagrebu - pročelnik (od 1.1.2015. do 25.3.2015.)
Ministarstvo financija - Porezna uprava - imenovana pomoćnikom ministra financija i ravnateljem Porezne uprave (od 26.3 2015. do 7.4.2016); Odlukom ministra imenovana u Odbor za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika ministarstva Financija Porezne uprave
Pohađala više seminara i radionica od kojih su najznačajniji radionica koju su održavali stručnjaci poreznog prava iz Sjedinjenih Američkih država i radionice za izradu novih propisa (izrada Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na promet nekretnina). U obavljanju posla redovito pripremala i sa suradnicima održavala edukacije za službenike (vezano uz primjenu poreznih propisa).
Predavač na više seminara koji su bili održani na zahtjev obrtničke ili gospodarske komore.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Osnove financijskog prava

Porezni sustav i primjena u Republici Hrvatskoj

Porezno pravo i porezni postupak

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu