Nastavnici i suradnici

Mario Švigir

Predavač

mariosvigir@yahoo.com

Kratki životopis:
Rođen u Zagrebu 12.7.1974 gdje je i završio XVIII Gimnaziju te 1993.g. upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji završava 1997 godine.
2009. godine je završio znanstveni magisterij Ekonomskog fakuleta u Zagrebu a 2015 godine doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Doktorirao je iz područja upravljanja monopolističkim podzećima u državnom vlasništvu. 1998.g. se zapošljava u Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu. 2000. godine prelazi u međunarodnu konzultantsku tvrtku Management Systems International u kojoj radi do 2001. godine do izmenovanja za pomoćnika ministra financija u Republici Hrvatskoj. Na mjestu glavnog savjetnika ministra financija radi na posebnim projektima uključivo i u pregovaračkim procesima sa EU, Svjetskom bankom u sklopu čega sudjeluje u nizu vladinih radnih tijeka i predstavlja ministarstvo i Republiku Hrvatsku na međunarodnim skupovima. Nakon toga radi kao glavni ekonomist u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske a naposljetku kao glavni tajnik u Sindikatu prometa i veza Hrvatske.
Kao konzultant je radi na projektima:Međunarodne organizacije rada, Europske komisije i Svjetske banke za obnovu i razvitak.

 

Bibliografija:
Švigir, M., Magdić, S., Lipić, N., (2014). „Osobna potrošnja kao mogućnost formuliranja izvoznog rasta hrvatskog gospodarstva“, Zbornik radova znanstveno stručnog skupa Menadžment: Veleučilište Baltazar, Zagreb.

Santini, I., Švigir, M., Zbiljski, A. (2014). „Mogući pravci razvoja poslovnih škola u Hrvatskoj“ Zbornik radova znanstveno stručnog skupa Menadžment: Veleučilišta Baltazar, Zagreb.

Švigir, M. (2012), „Mogućnosti revitalizacije sindikalnih organizacija u sklopu europskoga socijalnoga dijaloga“, Zbornik radova: „Okrugli stol Uloga sindikata u suvremenom društvu“, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
(izvorni znanstveni rad)

Švigir, M. (2004), „Structural Aspects of Labor Force Cost Competitiveness among Employees in Croatia’s Manufacturing Industries“, Zbornik radova: „The Competitiveness of Croatia’s Human Resources”, Zagreb: Institute for Public Finance, Zagreb. (izvorni znanstveni rad)

Švigir, M. (2001), „Politika državne pomoći gospodarstvima Europske unije i preporuke za Hrvatsku“, Ekonomski pregled, 52 (7/8) 888-905, Zagreb. (izvorni znanstveni rad)

 

Predmeti:

Počela ekonomije

Suvremeni ekonomski i politički procesi

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu