Nastavnici i suradnici

Zlatko Ćesić

Docent

cesiczlatko@gmail.com

Kratki životopis:
Rođen je 19.kolovoza 1964. Doktorirao je na temu „Prijelaz rizika u međunarodnim ugovorima o kupoprodaji“ na Pravnom fakultetu u Splitu. U početku karijere bio je zaposlen u gospodarstvu, a 2005. g. zapošljava se na Sveučilištu u Zagrebu kao viši predavač te nastavlja znanstveno-nastavnu karijeru na drugim visokoobrazovnim institucijama. Stekao je nastavno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju, te znanstveno zvanje znanstveni suradnik i docent. Na Visokom učilištu Effectus nositelj je kolegija Pravo društava. Do sada je objavio 16 znanstvenih te više od 50 stručnih radova u publikacijama: „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu“, „Hrvatska pravna revija“, „Pravo i porezi“, „Računovodstvo, revizija i financije“, „Pomorski zbornik“, „Naše more“, „Zbornik radova Veleučilište u Šibeniku“, „Poslovni magazin“, „Lider“, „Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru“, „Mostariensia“, „Gaudeamus“. Autor je nekoliko knjiga iz područja prava društava i trgovačkog prava.

 

Bibliografija:
Komentar Zakona o obveznim odnosima, RRiF, Zagreb, 2005.
Komentar Zakona o trgovačkim društvima, RRiF, Zagreb, 2008.
Trgovačko ugovorno pravo, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2009.
Pravo trgovačkih društava, Veleučilište u Kninu, Knin, 2007.
Primijenjeno poduzetništvo, Beretin, Split-Zagreb, 2006.

 

Predmeti:

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu