Nastavnici i suradnici

Blaženka Deanović

Asistent

bdeanovic@vsfp.eu

Kratki životopis:
Blaženka Deanović rođena je 18. travnja 1989. u Zagrebu. Opću gimnaziju završava 2008. godine. U rujnu 2010. godine upisuje stručni studij Financije i pravo na Visokom učilištu Effectus – visoka škola za financije i pravo koji završava 2013. godine. Iste godine upisuje specijalistički diplomski stručni studij Menadžment financija na Visokom učilištu Effectus koji završava u rujnu 2015. godine obranivši specijalistički diplomski rad „Pregled izvanparničnih postupaka u pravnom poretku Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na ovrhu.“ Tijekom cjelokupnog studija zalaže se i vrlo aktivno sudjeluje u projektima i promicanju Studentskog zbora. Godine 2015. zapošljava se kao asistent na Visokom učilištu Effectus gdje izvodi vježbe i seminarsku nastavu na predmetima Osnove građanskog prava, Obvezno pravo i Stvarno pravo.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Obvezno pravo

Odštetno pravo

Odštetno pravo

Osnove građanskog prava

Pravo industrijskog vlasništva

Stvarno pravo

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu