Nastavnici i suradnici

Sandra Lovrić

Predavač

slovric@vsfp.eu

Kratki životopis:
Rođena 05.03.1979. u Zadru.
Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Rijeci. Diplomirala je 2012. godine na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani, smjer sociologija – upravljanje ljudskim potencijalima s radom „Analiza konkurentnosti poslovnog sektora i izbor poslovne strategije – case study trgovine s Fair trade kavom“ za koji je bila nominirana za Prešernovu nagradu. Polaznica je 2. godine interdisciplinarnog doktorskog studija na istom fakultetu, na Katedri za socijalni i kadrovski menadžment, smjer Upravljanje i razvoj organizacija. Doktorsku disertaciju piše pod mentorstvom dr.sc. Dane Mesner Andolšek. Za vrijeme studija i nakon diplome radila je u struci kao stručnjak za ljudske potencijale na području međunarodne logistike. Od 1. listopada 2015. je zaposlena na učilištu Effectus u zvanju asistenta na Katedri za opću ekonomiju. Sudjeluje pri predmetima Temeljne funkcije upravljanja, Strategijski menadžment, Upravljanje ljudskim potencijalima.

 

Bibliografija:

 

Predmeti:

Etika u poslovanju i upravljanju

Karijera i organizacija

Strategijski menadžment

Strategijski menadžment

Temeljne funkcije upravljanja

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje ljudskim potencijalima

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu