Alumni

Alumni je udruga diplomiranih studenata EFFECTUS-a.

EFFECTUS Alumniji bave se brojnim aktivnostima čiji je prvenstveni cilj očuvati i njegovati međusobnu komunikaciju u dva pravca: komunikaciju EFFECTUS-a kao ustanove sa svojim bivšim studentima i međusobnu komunikaciju koja se odvija među diplomiranim studentima.

EFFECTUS nastoji koristiti znanje i iskustvo svojih bivših studenata za unaprijeđenje vlastitog nastavnog, akademskog i poslovnog potencijala. S druge strane, EFFECTUS podržava potrebe cjeloživotnog obrazovanja svojih bivših studenata i njihovog karijernog napredovanja.

Putem Alumnija bivši studenti zadržavaju osjećaj pripadnosti EFFECTUS zajednici.

Alumni je također okosnica i promotor razvoja poslovnih veza, suradnje i partnerstava između EFFECTUS-a i gospodarstva.

 

Međusobnom komunikacijom potičemo osmišljavanje, kreiranje, razvoj i iskorištavanje zajedničkih prilika za daljnji akademski i poslovni razvoj.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu