Budući studenti

EFFECTUS – studij budućnosti

Dobrodošli na EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište, moderno, dinamično visoko učilište koja spaja dva komplementarna područja: financije i pravo.
Od osnivanja 2008. EFFECTUS je postao vodeća institucija u visokom obrazovanju u Hrvatskoj i regiji.
Slijedeći visoko postavljene standarde EFFECTUS je odlučan da studentima preda esencijalna znanja i vještine za ostvarivanje uspjeha u današnjem kompetitivnom okruženju.

EFFECTUS izvodi dva studija:

 

FINANCIJE I PRAVO

Trajanje: 3 akademske godine, 6 semestara

Vrsta: stručni

Razina: preddiplomski

ECTS bodovi: 180

Način studiranja: redovni i izvanredni

Tko može upisati studij:

 • osoba sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem
 • prijelaz s drugog studija

Nastavak usavršavanja: na specijalističkim diplomskim stručnim  studijima kojima se stječe još dodatnih 120 ECTS bodova

Uspješnim savladavanjem studijskog programa FINANCIJE I PRAVO  student stječe  temeljna znanja iz područja financija, trgovačkog, građanskog i financijskog prava, financijske matematike, statističkih analiza, kao i znanja iz područja primjene informatičke tehnologije, poslovnog komuniciranja i korištenja poslovnih informacija, a predviđena obvezna stručna praksa ima za cilj studente osposobiti za izravno uključivanje na tržište rada, kako domaće tako i međunarodno.
Kompetencije koje se stječu završetkom studija omogućavaju uspješno obavljanje čitavog niza poslova ne samo u gospodarstvu, već i u javnom sektoru.

Nastavni plan i program pogledajte ovdje.

 

MBA – Poslovno upravljanje

Trajanje: 2 akademske godine, 4 semestra

Vrsta: specijalistički stručni

Razina: diplomski

ECTS bodovi: 120

Način studiranja: redovni i izvanredni

Tko može upisati studij:

 • osoba sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/ica.

Studij Poslovno upravljanje – MBA s tri različita smjera apsolutna je novina u programskom razvoju EFFECTUS-a. Prema mišljenju jednog od recenzenata, „cjelina studija predstavlja na nacionalnoj razini, što je dodatna kvaliteta, inovativnu koncepciju u relevantnoj mjeri.“ Dakle, riječ je o potpuno inovativnoj koncepciji studiranja koja se temelji na integriranosti različitih područja upravljanja poslovanjem te na interdisciplinarnosti. Takva nova koncepcija omogućuje usvajanje širokog spektra specifičnih kompetencija i u najvećoj mogućoj mjeri uvažava činjenicu da promjene na strani potražnje u strukturi tržišta rada od diplomske razine studija zahtijevaju višedimenzionalan pristup obrazovanju. Također, konceptualna kreacija novog studija stvorila je veći broj alternativa u izboru karijernog puta studenata diplomske razine studija.

MBA diplomski studij sadrži 8 (osam) obvezatnih predmeta na prvoj godini studija. Ti predmeti zajednički su predmeti svim studentima koji su upisani na taj studij. Po okončaju nastave iz prvog semestra studentima se otvara proces odabira smjera studija, a predmete jednog od tri ponuđena smjera će studenti upisivati kod upisa druge godine studija. Ta su tri smjera studija:

 

Školarina i Stipendije

Prilikom upisa studija, student i EFFECTUS sklapaju Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana. Obveza studenta je podmiriti troškove upisa (upisninu) i godišnju školarinu. Upisnina i godišnja školarina mogu se podmiriti transakcijskim plaćanjem ili uplatom gotovine na žiro-račun EFFECTUS-a, Diners kreditnom karticom odnosno Diners potrošačkim kreditom, kreditnim karticama, debitnim karticama ili drugim potrošačkim kreditom.

Visina školarine ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja. Model plaćanja utvrđuje se Ugovorom o studiranju.

Modeli plaćanja i visina godišnje školarine preddiplomskog stručnog studija Financije i pravo

Modeli plaćanja i visina godišnje školarine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje – MBA

Stipendiranje studenata – EFFECTUS svake godine dodjeljuje Dekanovu nagradu u obliku školarine najuspješnijim studentima iz prethodnog obrazovnog razdoblja prema propisanim uvjetima.

Kako je biti student na EFFECTUS-u?

Našim studentima je na raspolaganju sve što im treba za studiranje: udobne dvorane, moderna IT učionica, opsežna knjižnica, stručna praksa, usluga zapošljavanja i razvoja karijere, učenje stranih jezika, druženje i sport.

Nastava se odvija samo 4 dana u tjednu – od ponedjeljka do četvrtka. Za redovne studente nastava se izvodi prijepodne, a za izvanredne studente u poslijepodnevnim satima.

Male grupe studenata te interaktivna nastava – obilježja su izvrsnosti rada na našem  EFFECTUS-u.

Na EFFECTUS-u studenti imaju lak pristup svojim nastavnicima i asistentima, a studentska referada je na raspolaganju cijeloga dana za sva pitanja studenata.
Studenti imaju mogućnost odlaska u inozemstvo na razmjenski semestar što predstavlja idealnu kombinaciju obrazovanja, stjecanja dodatnih vještina i kompetencija, zabave, putovanja,  novih poznanstva i prijateljstva i kulture.

EFFECTUS se nalazi na pristupačnoj lokaciji u Zagrebu, Trg J.F.Kennedyja 2.

Studentske aktivnosti

Radi većeg zadovoljstva naših studenata kao i promicanja kvalitete, naša zadaća je omogućiti studentima sudjelovanje u raznim aktivnostima u sklopu fakulteta, ali i izvan njega.

Neke od studentskih aktivnosti koje uspješno provodimo su:

Studentski zbor

Studentska putovanja

Međunarodna razmjena

Studentska praksa

EFFECTUS osim kvalitetnog visokog obrazovanja nudi i :

 • pripreme za državnu maturu i prijemne ispite
 • praktično i stručno znanje tijekom studija
 • nagrade i poticanje za uspjeh na studiju

Studiranje na EFFECTUS-u svakako je nezaboravno vrijeme za svakog mladog čovjeka.

Pet razloga zašto bi trebali studirati na EFFECTUSU-u:

 • EFFECTUS ima jedinstveni interdisciplinarni studij koji pruža mogućnost da se dobiju znanja iz dva komplementarna područja – pravo i financije.
 • Postati interdisciplinarni stručnjak koji će povećati vaše šanse za zaposlenje, za viša primanja i bolje izglede za napredovanja – 99% naših studenata se odmah zapošljava.
 • Učite od stručnjaka i profesora s dokazanim akademskim i poslovnim sposobnostima.
 • Stručnu praksu tijekom studija.
 • Ostvariti besplatno studiranje kroz stipendiju

Prijavite se ovdje.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu