Menadžer u zdravstvenim sustavima - Dopusnica

Program usavršavanja za poslove menadžera/ice u zdravstvenim sustavima izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-07/15-03/00310, Ur. br.: 533-25-15-0002. i Agencije za strukovno obrazovanje odraslih, Klasa: 602-07/15-01/135, Ur. br.: 332-04-01/4-15-04

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu