Menadžer u zdravstvenim sustavima - Kompetencije

Kompetencije nakon završetka programa

Po završetku programa polaznik će:

 • analizirati mikroekonomske i makroekonomske aspekte ekonomike zdravstvenih sustava.
 • izmjeriti učinkovitost sustava i ishoda zdravstvenih intervencija
 • primijeniti zakonodavne norme na procese upravljanja zdravstenim sustavima
 • primijeniti odrednice zdravstvenih politika kojima su definirani ciljevi procesa upravljanja zdravstvenim sustavom
 • primijeniti norme pravnog okvira koje određuju načine i procese upravljanja zdravstvenim sustavom,
 • analizirati tekuća financijska izvješća i koristiti informacije iz računovodstvenih evidencija za donošenje poslovnih odluka,
 • uočiti važnost utjecaja obveze javnih davanja na poslovanje ustanova
 • primijeniti metode i alate potrebne za upravljanje na svim razinama zdravstvenog sustava i ljudskim resursima u njemu
 • stvoriti znanja za izgradnju sustava nematerijalnog kompenzacijskog menadžmenta
 • primijeniti metode upravljanja poslovnim rizicima u zdravstvu
 • koristiti osnovna pravila zaštite na radu
 • ispravno komunicirati i koristiti prezentacijske vještine u komunikaciji s vanjskim i unutrašnjim javnostima
 • izraditi osnove feasibility studija u području farmakoekonomije
 • stvarati dodatnu vrijednost korištenjem novih tehnologija u području zdravstva

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu