Menadžer u zdravstvenim sustavima - Predmeti

Voditelji programa:         

Mr. Dražen Jurković, dr. med.    
Doc.dr.sc. Đuro Horvat, prof. v. š.

 

Modul Predmet Nositelj Br. nast. sati
1. Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a Mr. Dražen Jurković, dr. med.
Boris Lukovnjak, mag. oec.
Tihomir Strizrep, dr. med.
34
2. Osnove menadžmenta i upravljanje ljudskim potencijalima Dr.sc. Đuro Horvat 8
3. Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava,DTS, DTP Prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.
Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med.
Prof.dr.sc. Marko Banić, dr.med.
Nevenka Kovač, dr.med.,
mag.spec.oec.
Ivan Lukovnjak, dipl.oec
30
4. Organizacija primarne zdravstvene zaštite u RH – DZ, ZZJZ, ZHM Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.
Dr.sc. Miroslav Hanževački, dr.med.
Prim.mr. Maja Grba-Bujević, dr.med.
Mr.sc. Jasna Ninčević, dr.med.spec.
12
5. Politika lijekova i farmakoekonomija Dr. sc. Luka Vončina, dr. med.
Sani Pogorilić, mr. pharm.
14
6. Komunikacijske vještine i odnosi s medijima Andreja Šantek, dipl.novinar
Ivana Rimac Lesički, dipl.novinar
16
7. Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH Marijana Mihaljević,mag.iur.
Dr.sc. Ksenija Klasić
Mr. Dubravka Jadro, dipl.iur.
15
8. Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvenim ustanovama Mr.sc. Ivan Idžojtić
Antoaneta Bilić dipl.oec.
10
9. Osnove zaštite na radu i prava iz radnog odnosa Ivan Božajić, struč.spec.ing.sec.
Darko Milković, mag.iur.
Goran Trbojević, dipl.iur.
10
10. Obvezni doprinosi i porezni aspekti Dr.sc. Marija Zuber, dipl.oec. 6
11. Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr.med.
Zvonimir Šostar, dr.med.
16
12. Koncesije i privatno zdravstvo Univ. mag. Željko Rotim, dr. med. dent.
Dr.sc. Tomislav Madžar, dr.med.spec.
10
13. Gosti predavači Prim. Siniša Varga, dr.med.dent.
Mr. Darko Milinović, dr.med.
Predstavnici aktualne administracije
( Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje )
14

 

Gosti predavači jednogodišnjeg usavršavanja
 

prim. Siniša Varga, dr.med.dent 

ministar zdravlja 

(2014. – siječanj 2016. god. )

 

mr. Darko Milinović, dr.med.

ministar zdravstva i socijalne skrbi

( 2008. – 2011. god. )

 

Predstavnici aktualne administracije

( Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje )

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu