Menadžer u zdravstvenim sustavima - O programu

Program stručnog usavršavanja – Menadžer u zdravstvenim sustavima

Naziv programa: Program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima

U zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj djeluje više od stotinu zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, općih bolnica, specijalnih bolnica, kliničkih bolnica, kliničkih bolničkih centara, zavoda za javno zdravstvo, državnih zavoda i ljekarni. Stjecanje vještina i znanja primjenjivih u praksi nužno je za upravljanje ovako velikim sustavima. Zdravstveni sustavi su u bitnom segmentu i generator razvoja cijelog niza gospodarskih grana.

U Hrvatskoj je u prošlosti samo djelomično bila prisutna edukacija menadžera u zdravstvenom sustavu, ali niti približno u dovoljnom obimu, a još manje po adekvatnosti edukativnog sadržaja. Program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima jedan je od ključnih programskih zadataka Udruge poslodavaca u zdravstvu.

Partnerstvo Udruge poslodavaca u zdravstvu i Visokog učilišta Effectus – visoke škole za financije i pravo iz Zagreba omogućuje dodatno osnažen program edukacije kojeg je Udruga poslodavaca u zdravstvu već ranije kreirala za potrebe svog članstva, a tako koncipiran formalan program cjeloživotnog obrazovanja omogućuje polaznicima (sudionicima koji posluju u sektoru pružanja zdravstvenih usluga) sadržaje iz njima važnih područja kao što su poslovno odlučivanje i menadžment, upravljanje ljudskim potencijalima, financijsko izvještavanje, osiguranje od odgovornosti i dr.

Program je koncipiran na način da polaznika usavršava (educira) za djelotvorno poslovno upravljanje zdravstvenim sustavima različilitih vrsta i na različitim razinama. Pritom polaznik usvaja teorijsko i praktično znanje i vještine važne za upravljanje organizacijom zdravstvenog sustava te stječe sposobnost samostalnog odlučivanja i odabira najpovoljnijih alternativa. Dodatno, sadržaji predmeta proširuju znanje polaznika u upravljanju ljudskim rsursima, financijskom upravljanju i upravljanju komuniciranjem te u specifičnim novim područjima medicine i zdravstva poput farmakoekonomije.

Temeljni ciljevi i zadaci ovako koncipiranog programa cjeloživotnog obrazovanja su stjecanje praktičnih vještina i znanja menadžera koji upravljaju ili koji su potencijalni sudionici u upravljanju zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim osiguranjem ili zdravstvenom administracijom na bilo kojoj razini.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu