Porezni specijalist - Dopusnica

Program osposobljavanja za poslove poreznog/e specijalista/ice izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-07/13-03/00238, Ur. br.: 533-25-13-0002. i Agencije za strukovno obrazovanje odraslih, Klasa: 602-07/13-02/99.

Uspješno završen program Poreznog specijalista omogućuje upis zvanja u E – radnu knjižicu i obavljanje poreznog savjetništva ograničeno u okviru svoje djelatnosti računovodstva i revizije.

Dopusnica – porezni specijalist/specijalistica

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu