Porezni specijalist - Kompetencije

Kompetencije nakon završetka programa

Nakon uspješno završenog osposobljavanja dobiva se Uvjerenje odnosno Certifikat Porezni specijalist, a kompetencije koje se stječu:

  • samostalno porezno savjetovanje u okviru svoje djelatnosti
  • samostalna primjena poreznih propisa i drugih propisa koji se tiču poreza i poreznog prava
  • samostalno obračunavanje i plaćanje svih poreznih oblika i javnih davanja
  • samostalna izrada godišnjih poreznih prijava
  • sposobnost praćenja i sudjelovanja u svim poreznim postupcima

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu