Porezni specijalist - Predmeti

Voditelji programa:        

dr.sc. Sandra Švaljek    

mr. sc. Ivan Idžojtić

 

I. PRAVNO ODREĐENJE POREZA

Predavači:    

dr. sc. Martina Dalić          
Ante Galić, dipl. iur.                 
mr. sc. Zdenka Koharić    
dr. sc. Danko Špoljarić       
Davorka Štimac, dipl. iur.     
dr. sc. Sandra Švaljek

1.    POREZNI SUSTAV RH I EU

 • Svrha i značajke poreza
 • Porezni oblici u primjeni u Republici Hrvatskoj
 • Indirektni porezi koji su predmet harmonizacije unutar EU-a
 • Područja harmonizacije unutar EU-a kod direktnih poreza

2.    OSNOVE POREZNOG PRAVA

 • Zakon o Poreznoj upravi
 • Opći porezni zakon
 • Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnom sporu

 

II. EKONOMSKO ODREĐENJE POREZA

Predavači:   

Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.   
dr. sc. Paško Anić Antić     
mr. sc. Ljubica Javor   
Renata Kalčić, dipl. oec.           
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović   
mr. sc. Igor Milinović                     
mr. sc. Branko Parać   
mr. sc. Marijana Stojanović                                 

Ovlašteni porezni savjetnici:    

Krešimir Abramović, dipl. oec.   
mr. sc. Miljenka Cutvarić       
mr. sc. Ivan Idžojtić   
Marica Javorović, dipl. oec.               
mr. sc. Miljenko Javorović     
mr. sc. Nenad Kukić   
dr. sc. Marija Zuber

 

3.    POREZ NA DOHODAK

 • Porezni obveznik, izvori dohotka i porezna osnovica
 • Opća načela utvrđivanja dohotka i utvrđivanje dohotka od nesamostalnog rada
 • Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti
 • Godišnji obračun poreza i plaćanje predujmova poreza na dohodak
 • Olakšice, oslobođenja i poticaji

4.    POREZ NA DOBIT

 • Porezni obveznik i porezna stopa
 • Utvrđivanje osnovice poreza na dobit
 • Porez po odbitku i mjere za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
 • Transferne cijene
 • Obračunavanje i plaćanje poreza
 • Olakšice i oslobođenja

5.    POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 • Pravna osnova i osnovne značajke
 • Obveznici PDV-a
 • Predmet oporezivanja i mjesto oporezivanja
 • Porezna osnovica, stope i oslobođenja
 • Obračunavanje poreza
 • Odbitak pretporeza i povrat poreza
 • Isporuke na zajedničkom EU tržištu

6.    FINANCIJSKO I POREZNO IZVJEŠTAVANJE

 • Promjene koje se evidentiraju u računovodstvu i pravila knjiženja
 • Financijski izvještaji
 • Okvir financijskog izvještavanja i računovodstvena načela
 • Porezno izvještavanje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu