Menadžment financija - Kompetencije

Opće kompetencije koje će specijalisti menadžmenta financija steći završetkom Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta financija su:

 • mogućnost primjene stečenih znanja u teoriji i praksi;
 • mogućnost argumentiranja i rješavanja problema;
 • sposobnost cjeloživotnog učenja;
 • sposobnost snalaženja u novonastalim situacijama;
 • mogućnost generiranja novih ideja;
 • mogućnost upotrebe vještina odlučivanja i upravljanja;
 • sklonost timskom radu;
 • visokorazvijena odgovornost, etičnost i moralnost u radu

Stručne kompetencije koje se stječu završetkom specijalističkog stručnog studija su:

 • pokazati znanje i razumijevanje osnovnih financijskih i pravnih pojmova i načela;
 • moći predvidjeti posljedice pojedinih postupanja i ponuditi moguća rješenja problema;
 • moći pratiti izmjene i dopune pravnih propisa;
 • ovladati i u radu primijeniti suvremene informacijsko – komunikacijske tehnologije;
 • ovladati suvremenim analitičkim tehnikama i novim vještinama;
 • ovladati osnovama za financijsko odlučivanje u svakodnevnoj praksi, te povećanom individualnom učinkovitošću u području financija.

Nakon završetka ovog programa studenti će biti osposobljeni obavljati poslove financijskog planiranja i menadžmenta, investicijskog planiranja, upravljati novcem i kratkoročnim vrijednosnicama, baviti se kreditnim savjetovanjem u bankama, za vođenje korporativnih financija, upravljanja rizicima i rješavanja financijskih problema tvrtke te za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima.

Posebice će biti osposobljeni u području javnih financija i poreza, tj. poreznoj politici.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu