Menadžment financija - Upisi

Uvjeti upisa na diplomski specijalistički stručni studij Menadžment financija

Prijavu na natječaj za upis u prvu godinu studija može podnijeti osoba:

  • s najmanje 180 ECTS stečenih završetkom odgovarajućeg stručnog studija (koji je ustrojen prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju),
  • koja ima završen stručni dodiplomski studij (koji je ustrojen prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom “stručni prvostupnik / stručna prvostupnica” prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva,
  • koja je završila odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij,
  • koja je završila odgovarajući stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine (ustrojen prema Zakonu o visokim učilištima) ili
  • koja je završila odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij.

 

Osobe koje su prijašnje obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske obvezne su provesti postupak priznavanja inozemne svjedodžbe/diplome nacionalnom ENIC/NARIC uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu