Financije i pravo - Ishodi učenja

Ishodi učenja programa

Ishodi učenja studijskog programa stručnog studija Financija i pravo predstavljaju operacionalizaciju kompetencija pomoću aktivnosti koje su mjerljive i vidljive. Ishodi opisuju glavna postignuća, te se od studenata očekuje da budu osposobljeni:

 1. Odrediti prirodu okruženja u kojem djeluju financije i financijski instrumenti;
 2. Opisati institucionalne okvire neophodne za razumijevanje uloge i funkcije financijskih tržišta i financijskih institucija;
 3. Opisati glavne teorije koje se koriste u području poslovnih financija i primijeniti ih u situacijama jednostavne složenosti uz pomoć dobivenih podataka;
 4. Primijeniti osnovna pravila financijskog menadžmenta, načela računovodstva i upravljanja potraživanjima;
 5. Koristiti pravila pravnog sustava i diskutirati pravna rješenja koja se odnose na područje financijskog poslovanja i upravljanja financijama;
 6. Objasniti utjecaj relevantnih područja prava na različita područja financijskog poslovanja;
 7. Interpretirati i primijeniti važeća pravna pravila primjerena rješavanju problema iz područja financijskih sustava;
 8. Analizirati i razlikovati ključne elemente pravnog i institucionalnog okvira poslovanja gospodarskih subjekata;
 9. Analizirati strukturu i međusobne odnose različitih oblika subjekata koji djeluju u područjima financija i financijskog upravljanja;
 10. Objasniti strukturu i mehanizme korporativnog upravljanja te objasniti strategije financijskog planiranja interpretirajući odluke o izvorima financiranja, strukturu kapitala i načine određivanja cijena korporativnih vrijednosnih papira;
 11. Prikupljati jasne financijske podatke;
 12. Organizirati jasne financijske podatke;
 13. Interpretirati jasne financijske podatke i provesti jednostavne statističke i financijske analize;
 14. Analizirati financijska izvješća s aspekta tijekova gotovog novca i aspekta propisanih računovodstvenih mjera i politika;
 15. Komunicirati s internim i eksternim klijentima / korisnicima, usmeno ili pisanim putem, te diskutirati financijske procese i pojave;
 16. Pridržavati se propisanih postupaka i smjernica u rješavanju rutinskih zadataka, te donositi neovisne i logične odluke.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu