Financije i pravo - Cijena studija

Cijena studija ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja cijene studija. Model plaćanja studija utvrđuje se Ugovorom o studiranju.

Modeli plaćanja i cijena studija kod prijelaza s drugog studija upisom na istu godinu preddiplomskog stručnog studija Financije i pravo (razlikovni studenti)

Model A – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

Jedna godišnja rata

17.860,00

5 %

1

Prilikom upisa na studij

18.800,00

 

Model B – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

Diners kartica ili Diners potrošački kredit

18.800,00

0 %

1**

Prilikom upisa na studij

18.800,00

 

Model C – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

10 mjesečnih rata

18.800,00

0%

10

Prva rata prilikom upisa;Preostalih 9 rata do 15.og u mjesecu

18.800,00

 

*Pravo na upis iste godine studija kod prijelaza s drugog visokog učilišta utvrđuje se Rješenjem kojim se odobrava upis na studij. Rješenjem se utvrđuje i obveza plaćanja troškova organizacije nastave i polaganja ispita iz razlikovnih predmeta (predmeti s nižih godina studija)

** Kod plaćanja Diners karticom ili Diners potrošačkim kreditom student može odabrati plaćanje do 12 rata beskamatno

 

 

Modeli plaćanja i cijena studija prilikom prvog upisa prve, druge ili treće godine prediplomskog stručnog studija Financije i pravo

Model A – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

Jedna godišnja rata

22.500,00

10 %

1

Prilikom upisa na studij

25.000,00

 

Model B – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

Diners kartica ili Diners potrošački kredit

23.750,00

5 %

1*

Prilikom upisa na studij

25.000,00

 

Model C –  način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

10 mjesečnih rata

25.000,00

0%

10

Prva rata prilikom upisa;

Preostalih 9 rata do 15.og u mjesecu

25.000,00

 

Model D – način plaćanja

Cijena studija (s popustom)

Odobreni popust

Broj rata

Dospijeva na naplatu

Cijena studija (bez popusta)

70% cijene studija – 10 mjesečnih rata;

30% cijene studija beskamatni poček

25.000,00

0%

11

70% cijene studija – 10 mjesečnih rata;

30% cijene studija beskamatni poček

25.000,00

 

* Kod plaćanja Diners karticom ili Diners potrošačkim kreditom student može odabrati plaćanje do 12 rata beskamatno

 

Prilikom upisa studija Financije i pravo, student i EFFECTUS sklapaju Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana. Obveza studenta je podmiriti troškove upisa (upisninu) i cijenu jedne godine studija. Upisnina i cijena studija mogu se podmiriti transakcijskim plaćanjem ili uplatom gotovine na žiro-račun EFFECTUS-a, Diners kreditnom karticom odnosno Diners potrošačkim kreditom, kreditnim karticama, debitnim karticama ili drugim potrošačkim kreditom.

Upisnina iznosi 300,00 kn i plaća se prilikom upisa akademske godine. Upisninom se podmiruju administrativni troškovi vezani uz upis.

 

Uplaćena cijena studija za akademsku godinu (za jednu godinu studija) obuhvaća:

 • predavanja i vježbe / seminarsku nastavu prema odobrenom studijskom programu i izvedbenom planu nastave;
 • međuispite i testove za pojedine predmete prema usvojenom rasporedu i važećim pravilima o studiranju;
 • dio obvezne nastavne literature te nastavni materijal, sažetke predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.;
 • uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
 • uporabu informacijskog sustava Effectusa;
 • uporabu knjižnog fonda biblioteke;
 • dio troškova svečane promocije i dodjele diploma nakon uspješnog završetka studija

 

Cijena studija ne obuhvaća:

 • dopunsku literaturu;
 • razlikovne ispite;
 • ispite pred povjerenstvom;
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje;
 • druge posebne administrativne troškove propisane općim aktima EFFECTUS-a (primjerice, ali ne ograničavajući se na, troškove ponovnog upisa predmeta, troškove produljenja statusa studenta…)
 • osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu