Financije i pravo - Školarina

Visina školarine ovisi o vrsti i modelu plaćanja. Prilikom upisa (prilikom potpisa ugovora) student odabire vrstu i model plaćanja. Model plaćanja utvrđuje se Ugovorom o studiranju.

 

Modeli plaćanja i visina godišnje školarine prilikom upisa prve godine prediplomskog stručnog studija Financije i pravo

Model D – način plaćanja Iznos godišnje školarine Odobreni popust Broj rata Dospijeva na naplatu Školarina ukupno

70% školarine – 10 mjesečnih rata;

30% školarine beskamatni poček

25.000,00 0% 11

70% školarine – 10 mjesečnih rata;

30% školarine beskamatni poček

25.000,00

 

Model C –  način plaćanja Iznos godišnje školarine Odobreni popust Broj rata Dospijeva na naplatu Školarina ukupno

10 mjesečnih rata

25.000,00 0% 10

Prva rata prilikom upisa;

Preostalih 9 rata do 15.og u mjesecu

25.000,00

 

Model B – način plaćanja Iznos godišnje školarine Odobreni popust Broj rata Dospijeva na naplatu Školarina ukupno

Diners kartica ili Diners potrošački kredit

25.000,00 5 % 1* Prilikom upisa na studij 23.750,00

 

Model A – način plaćanja Iznos godišnje školarine Odobreni popust Broj rata Dospijeva na naplatu Školarina ukupno

Jedna godišnja rata

25.000,00 10 % 1 Prilikom upisa na studij 22.500,00

* Kod plaćanja Diners karticom ili Diners potrošačkim kreditom student može odabrati plaćanje do 12 rata beskamatno

 

Modeli plaćanja i visina godišnje školarine kod prijelaza s drugog studija upisom na istu godinu preddiplomskog stručnog studija Financije i pravo (razlikovni studenti)

Model C – način plaćanja Iznos godišnje školarine Odobreni popust Broj rata Dospijeva na naplatu Školarina ukupno

10 mjesečnih rata

18.800,00 0% 10 Prva rata prilikom upisa;Preostalih 9 rata do 15.og u mjesecu 18.800,00

 

Model B – način plaćanja Iznos godišnje školarine Odobreni popust Broj rata Dospijeva na naplatu Školarina ukupno

Diners kartica ili Diners potrošački kredit

18.800,00 0 % 1** Prilikom upisa na studij 18.800,00

 

Model A – način plaćanja Iznos godišnje školarine Odobreni popust Broj rata Dospijeva na naplatu Školarina ukupno

Jedna godišnja rata

18.800,00 5 % 1 Prilikom upisa na studij 17.860,00

*Pravo na upis iste godine studija kod prijelaza s drugog visokog učilišta utvrđuje se Rješenjem kojim se odobrava upis na studij. Rješenjem se utvrđuje i obveza plaćanja troškova organizacije nastave i polaganja ispita iz razlikovnih predmeta (predmeti s nižih godina studija)

** Kod plaćanja Diners karticom ili Diners potrošačkim kreditom student može odabrati plaćanje do 12 rata beskamatno

 

Prilikom upisa studija Financije i pravo, student i EFFECTUS sklapaju Ugovor o studiranju. Ugovorom o studiranju utvrđuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana. Obveza studenta je podmiriti troškove upisa (upisninu) i godišnju školarinu. Upisnina i godišnja školarina mogu se podmiriti transakcijskim plaćanjem ili uplatom gotovine na žiro-račun EFFECTUS-a, Diners kreditnom karticom odnosno Diners potrošačkim kreditom, kreditnim karticama, debitnim karticama ili drugim potrošačkim kreditom. Upisnina iznosi 300,00 kn i plaća se prilikom upisa akademske godine. Upisninom se podmiruju administrativni troškovi vezani uz upis (primjerice izdavanje indeksa).

 

Uplaćena školarina za akademsku godinu (za jednu godinu studija) obuhvaća:

 • predavanja i vježbe / seminarsku nastavu prema odobrenom studijskom programu i izvedbenom planu nastave;
 • međuispite i testove za pojedine predmete prema usvojenom rasporedu i važećim pravilima o studiranju;
 • dio obvezne nastavne literature te nastavni materijal, sažetke predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.;
 • uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
 • uporabu informacijskog sustava Effectusa;
 • uporabu knjižnog fonda biblioteke;
 • dio troškova svečane promocije i dodjele diploma nakon uspješnog završetka studija

Školarina ne obuhvaća:

 • dopunsku literaturu;
 • razlikovne ispite;
 • komisijske ispite;
 • druge posebne administrativne troškove propisane općim aktima EFFECTUS-a (primjerice, ali ne ograničavajući se na, troškove ponovnog upisa predmeta, troškove produljenja statusa studenta…)
 • naknade šteta koje je student/studentica uzrokovao/la namjerno ili zbog krajnje nepažnje.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu