Financije i pravo - Upisi

Uvjeti upisa na stručni studij – Financije i pravo

Pravo upisa na studij pod  jednakim  uvjetima utvrđenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Visokog učilišta Effectus i Pravilnikom o studiranju  Visokog učilišta Effectus imaju svi pristupnici unutar utvrđenog broja za upis (upisne kvote) ukoliko su stekli minimalni utvrđeni broj bodova potrebnih za upis.

Visoko učilište Effectus  raspisuje javni natječaj za prijavu pristupnika za upis na studij na temelju odluke o objavi natječaja i provedbi upisa.

Prijavu na natječaj za upis u prvu godinu studija može podnijeti osoba koja:

  • ima završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • ima položenu državnu  maturu ili završnu svjedodžbu o maturi završene srednje škole.

Osobe koje su prijašnje obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske obvezne su provesti postupak priznavanja inozemne svjedodžbe/diplome pri nadležnoj Agenciji  (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili Agencija za odgoj i obrazovanje)

Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON-LINE prijavnicu putem LINKA.

Nakon zaprimljene prijave kandidati će biti telefonski kontaktirani.

Pravo upisa na prvu godinu studija Financije i pravo ostvaruje kandidat:

  • koji je završio četverogodišnju strukovnu ili umjetničku srednju školu, položio završnu školsku maturu i ostvario preduvjete temeljem kvalifikacijskog postupka na Effectusu
  • koji je završio gimnaziju i ostvario preduvjete temeljem kvalifikacijskog postupka na Effectusu

Pravo upisa na prvu godinu studija Financije i pravo ostvaruje se u kvalifikacijskom postupku.

Kvalifikacijski postupak EFFECTUS provodi kroz dva moguća načina vrednovanja postignuća:

Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u roku koji je određen za upis nije upisao, gubi pravo na upis.

 

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu