Marketing posebnih područja - Upisi

Upisi

Upisi na studij se vrše u okviru upisnih rokova koje za svaku pojedinu akademsku godinu raspisuje Ekonomski fakultet u Osijeku

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu