Marketing posebnih područja - O studiju

Naziv: Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja

Nositelj i izvođač studija: Ekonomski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku

Vrsta: Poslijediplomski specijalistički studij

Trajanje: 1 godina, 2 semestra

ECTS: 60

Uvjeti za upis: LINK

Naziv po završetku: sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.)

Mjesto izvođenja: Osijek / Zagreb

Web stranica studija: http://www.mpp.efos.hr/

Na temelju Sporazuma kojeg je EFFECTUS sklopio sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Osijeku, student koji je na EFFECTUS-u diplomirao na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment financija ili na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Poslovno upravljanje – MBA ima pravo upisati i pohađati poslijediplomski (sveučilišni) specijalistički diplomski studij Marekting posebnih područja.

Studij izvodi Ekonomski fakultet iz Osijeka, uz logističku i poslovnu podršku EFFECTUS-a.

Cilj poslijediplomskog specijalističkog studija Marketing posebnih područja je obrazovanje  i osposobljavanje polaznike za upravljanje marketingom u različitim djelatnostima profitnog i neprofitnog sektora. Studij je namijenjen sadašnjim i budućim menadžerima i djelatnicima u  gospodarstvu i izvangospodarskim djelatnostima kako bi proširili dosadašnja znanja, upoznali se sa najnovijim spoznajama teorije i prakse marketinga, ovladali vještinama rješavanja složenih marketinških problema i postigli bolje rezultate kako u profitnim tako i u neprofitnim aktivnostima koje obavljaju. Naime, na suvremenom tržištu materijalnih dobara općenito, a također i u rastućem sektoru različitih usluga, stalno se pojavljuju novi izazovi u sve izraženijim konkurentskim uvjetima s kojima se djelatnici moraju uspješno suočavati.

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu