Poslovna ekonomija - O studiju

Naziv: Doktorski studijski program Poslovna ekonomija

Nositelj i izvođač studija: Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo Mesto

Vrsta: Doktorski studijski program

Trajanje: 3 akademske godine, 6 semestara

ECTS: 180

Uvjeti za upis: http://fpuv.vs-nm.si/sl/program_3_stopnje/

Naziv po završetku: doktor znanosti

Mjesto izvođenja: Novo Mesto

Web stranica studija: http://fpuv.vs-nm.si/sl/program_3_stopnje/

Cilj poslijediplomskog doktorskog studijskog programa Poslovna ekonomija je osposobiti doktorante za obavljanje najzahtjevnijih zadataka u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju kao i za samostalni znanstveno-istraživački rad na širem području ekonomije. Poslijediplomski doktorski studijski program Poslovna ekonomija oblikuje takav profil znanstvenika i stručnjaka koji će putem obveznih nastavnih sadržaja spoznati filozofiju ekonomskih znanosti, njihov povijesni razvoj kao i suvremene kvalitativne i kvantitativne istraživačke tehnike.  

Contact us

EFFECTUS studij financije i pravo – visoko učilište

Trg J.F.Kennedy 2, HR - 10000 Zagreb, Hrvatska, T 01 611 7777 F 01 6177 022 E-MAIL referada@vsfp.eu